>รับติดตั้งระบบ แก๊สร่วมดีเซล ถาม/ตอบ ดีเซลติดแก๊ส แก้ไขปัญหารายงานผล (ช่างแป้น)

(1/112) > >>

k-u_:
   ตอนนี้ผมรับติดแก๊สร่วมดีเซลแล้วนะครับ ของ41autogas

แล้วมันจะประหยัดได้ยังไง
.
มีหลายๆๆคนสงสัยว่าดีเซลติดแก๊สแล้วประหยัดได้อย่างไร.....


ดีเซลกับการใช้แก๊ส เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าแก๊สไม่ว่าจะเป็น NGV หรือ LPG ถ้าต้องการที่จะจุดสันดาปได้ภายในกระบอกสูบสิ่งที่ต้ องการคือประกายไฟ ในที่นี้คือการใช้หัวเทียนและ Coil แรงดันสูงเพื่อทำให้เกิดประกายไฟจากการโดดข้ามเขี้ยว หัวเทียนของกระแสไฟแรงสูง

แต่ในเครื่องยนต์ดีเซล ไม่มีอุปกรณ์เพื่อสร้างประกายไฟ แต่อาศัยแรงดันภายในกระบอกสูบอัดจนอุณหภูมิของไอดีสู งขึ้น จึงฉีดน้ำมันดีเซลเข้าสู่ห้องเผาไหม้ด้วยแรงดันสูงจึ งทำให้เกิดละอองเชื้อเพลิงขึ้น ตัวน้ำมันดีเซลเองมีองค์ประกอบคาร์บอนสูงจึงสามารถติ ดไฟได้ง่ายภายใต้แรงดันภายในกระบอกสูบ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่จะนำอุปกรณ์แ ก๊สประกอบเข้ากับเครื่องดีเซลและสามารถใช้งานเฉพาะแก ๊สได้ทันที ส่วนนี้จึงเป็นส่วนที่เสียเปรียบของเครื่องยนต์ดีเซล ในต่างประเทศเองได้คิดค้นระบบการใช้แก๊สในเครื่องยนต ์ดีเซลมานานแล้ว และมีการกำหนดประเภทของระบบออกมาได้ 2 แบบใหญ่ๆคือ

1. ดีเซลดัดแปลงเพื่อใช้แก๊สโดยเฉพาะ ( Dedicate Engine ) ระบบนี้ะต้องทำการฝังหัวเทียน เข้าไปแทนที่ตำแหน่งหัวฉีดดีเซลซึ่งผมจะไม่พูดถึง
2. ดีเซลระบบร่วมการสันดาปโดยดีเซล ( Dual Fuel System )

 ดีเซลระบบร่วมการสันดาปโดยดีเซล
        หลักการของระบบคือ เนื่องจากแก๊สเองไม่สามารถจุดสันดาปได้อย่างสมบูรณ์ห ากไม่มีประกายไฟ การที่เครื่องยนต์ดีเซลจะมีประกายไฟได้นั้นจะต้องเกิ ดการสันดาปของน้ำมันดีเซลเสียก่อน เมื่อเกิดการเผาไหม้แก๊สจึงสามารถจุดสันดาปต่อเนื่องได้ ดังนั้นเราจึงต้องนำแก๊สเข้าผสมกับอากาศเสียก่อนที่เ ครื่องยนต์จะดูดอากาศเข้าไปใช้ แก๊สส่วนนี้จะมีหน้าที่เป็นส่วนที่เผาไหม้เพิ่มเติม ผลที่ได้คือการสันดาปเชื้อเพลิงดีขึ้นเนื่องจากค่าความร้อนของการสันดาปแก๊สจะเป็นตัวช่วยสันดาปดีเซลให้เ ร็วขึ้น ปริมาณแก๊สที่จ่ายเข้าไปจึงมีสัดส่วนที่ไม่มากนักเพื ่อให้สามารถควบคุมอุณหภูมิของห้องเผาไหม้ได้ การใช้แก๊สปริมาณมากๆ กับระบบแบบนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยม แต่สามารถทำได้ ผลที่ตามมาคือความร้อนสะสมและจะมีผลทำให้เครื่องยนต์ เสียหายได้ ระบบ Dual Fuel จึงมีการพัฒนาการจ่ายแก๊สที่มีการควบคุมของ Sensor ต่างๆมากขึ้นเพื่อปกป้องมิให้เครื่องยนต์เสียหายได้จ ากการใช้งานในระยะยาวๆ
ระบบ Dual Fuel นั้นหลักการมิได้มุ่งหวังว่าจะต้องประหยัดค่าเชื้อเพ ลิง แต่เป้าหมายแรกคือประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ที่มากขึ ้นจากการสันดาปดีเซลที่สมบูรณ์มากขึ้น ในส่วนของความประหยัดนั้นไม่ใช่จุประสงค์หลักแต่ได้มาเป็นของแถม ระบบแบบนี้ถ้าเน้นเอาความประหยัดจะได้กับเครื่องยนต์ ที่ใช้รอบคงที่เท่านั้น


แล้วมีคนถามผมว่าดีเซลติดแล้วจะพังมั๊ย....???

   ผมตอบได้เลยว่า...ไม่พังครับ....ยังถามผมต่ออีกว่าแล้วที่เค้าพังกันทำไมมันถึงพัง ...เมื่อ2-3ปีที่แล้วดีเซลเริ่มมีราคาสูงขึ้น ทุกคนต่างหาวิธีที่จะทำให้ประหยัด บางคนไม่ทานเนื้อสัตว์ก้อหันไปทานเจกันก็เยอะ (วางเครื่องเจ)  แต่ช่างไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับ  เอาเครื่องยนต์ดีเซลติดแก๊สซะเลยบ้างก็ฝังหัวเที่ยนบ้างก็ใช้แก๊สร่วมกับน้ำมันดีเซล
เครื่องยนต์ดีเซลติดแก๊สร่วมไม่มีตัวควบคุม เวลาใช้แก๊สผสมใช้วาล์วเปิดแก๊สค้างคงที่ไว้ตลอดเวลา  เครื่องยนต์เกิดอาการน๊อก เขก เพราะปล่อยแก๊สมากเกินไป ปัญหาเรื่องความร้อนก็ตามมา สุดท้ายพัง แต่ถ้าปล่อยแก๊สน้อยก็ไม่ประหยัด แต่ปัจจุบันพี่ไทยอีกนั้นแระได้พัฒนา และสร้างอุปกรณ์ควบคุม เพื่อแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ จนทุกวันนี้ได้มีกล่อง ecu  มาช่วยแก้ปัญหาให้ปล่อยแก๊สตามความเหมาะสมของเครื่องยนต์ ไม่ให้น๊อก ไม่ให้เกิดการเขก และเป็นที่มาของความประหยัด

ขอยกตัวอย่างนะครับ
เมื่อแก๊สเข้าไปจะเกิดการเผาไหม้ที่ดีขึ้น  คุณสมบัติของแก๊สจุดระเบิดได้ดีกว่าดีเซลอยู่แล้ว  เมื่อเราปล่อยแก๊สเข้าไป รอบเครื่องยนต์ก็จะสูงขึ้นอีกประมาณ300-500 รอบ อย่างเช่นความเร็ว 100 กม./ชม. รอบเครืองจะอยู่ประมาณ 2800 รอบ พอมีแก๊สเข้าไปแก๊สจะไปเพิ่มการเผาใหม้ขึ้นอีกสมุติเพิ่มอีก 500 รอบ  เท่ากับเราใช้ดีเซลที่ 2300 รอบในขณะที่ความเร็วยังอยู่ที่ 100 กม./ชม.

สรุปง่ายๆ เราสามารถจะขับรถในความเร็ว 100 แต่จะใช้น้ำมันเท่ากับการขับเพียง 80
 งงมั๊ยครับ

ตอนนี้กล่องDJ Boxแล้ว กล่องดีเซลร่วมแก๊ส LPG/NGV ใหม่ล่าสุด-ทันสมัยสุด

ECU รุ่นใหม่ "dj Box"

·       ECUคำนวณปริมาณแก๊สให้พอกับความต้องการของเครื่องยนต์ แปรผันตามเงื่อนไขของ

o      ความเร็วรอบเครื่องยนต์(RPM)

o      องศาลิ้นเร่ง/ตำแหน่งขาคันเร่ง(TPS)

·       ควบคุมปริมาณแก๊สด้วยกล่องสมองกล(ECU)  จ่ายแก๊สด้วยระบบไฟฟ้า(Stepping motor)  

·       ECU สามารถปรับความเร็วในการเคลื่อนตัวของStepping motor  ทำให้เครื่องยนต์ตอบสนองได้ดีกว่า

·       สามารถกำหนดการตั้งค่าปรับการจ่ายแก๊สได้ ทุกๆ 100 ความเร็วรอบเครื่องยนต์  ได้จำนวน 30 ช่อง

 

·       เพิ่มการจ่ายแก๊สประกอบกับค่าสัญญาณ TPS (ระดับขาคันเร่ง)  ทำให้สัมพันธ์กับภาระบรรทุก(Load)

·       มีเซนเซอร์อุณหภูมิ แสดงระดับอุณหภูมิ และร้องเตือนเมื่อความร้อนสูง

·       ECU สั่งการทำงาน Solenoid gas ได้ 2 วงจร แยกตามลักษณะการใช้งาน

    *
      โดยสั่งเปิด-ปิดเมื่อเปิดสวิทช์ และ
    *
      อีกวงจรเปิด-ปิดตามสัญญาณลิ้นเร่ง (TPS)
    *
      โดยสัญญาณเป็นแบบ PWM circuit ( pulse width modulation ) ทำให้ประหยัดกระแสไฟและลดความร้อนที่อุปกรณ์ทำให้ยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้นดีเซลติดแก๊สดีกว่าวางเครื่องเจยังไง ขออนุญาติยืมคำน้าtonyมาใช้นะครับ
ดีเซลติดแก๊ส เสียเงินไม่เกิน 30000 จบ   วางเจติดแก๊ส  เตรียมเงินค่าวาง+เครื่องประมาณ 5-6 หมื่น เป็นอย่างต่ำ  ค่าติดแก๊สอีก ระบบฉีด 3 หมื่นต้นๆ รวมแล้วก้ออ....
 ดีเซลติดแก๊สใช้เกียร์เดิม เฟืองท้ายเดิม  วาง เจ เปลี่ยนหมดทั้งเกียร์และเฟืองท้าย
ดีเซลไม่ต้องดัดแปลงอะไรเลย ขายต่อก็ถอดแก๊สออก  ราคาไม่ตก   เจดัดแปลงเยอะมาก ขายต่อราคาหายบานเลย

แต่ก่อนคิดจะวางเครื่องเจ แต่กลัวไม่จบเพื่อนติดมาเจอแต่ปัญหาความร้อน เลยศึกษาดีเซลร่วมแก๊สโทรสอบถามหลายที่ พอมาเจอที่นี่รู้สึกว่ามีการปรับปรุงอยุ่ตลอด เลยตกลงปลงใจกับที่นี่ กล้าๆกลัวๆเหมือนกัน กลัวความร้อนกลัวเครื่องพัง นึกในใจถ้ากลัวอยู่อย่างนี้ วันหยุดลูกๆไม่ได้ไปเที่ยวใหนแน่
ทุกวันนี้คืนทุนไปนานแล้ว
ผมติดมา วิ่งไปเกือบ60000 โลแล้วครับ ตั้งแต่ติดมายังไม่พบปัญหากับเครื่องยนต์เลย
แต่ ก่อนก้อไม่ค่อยประหยัดเท่าที่ควร ปรับเองจูนเอง เวลาจูนต้องใจเย็นๆ ขับไปจูนไป เจ้าของรถเท่านั้นที่รู้ใจรถมากที่สุด (ก้อขับอยู่ทุกวันนิ)
 จนตอนนี้รับติดตั้งด้วยแล้วครับ  ผ่านมาก้อแวะมาทักทายกันได้ครับ หรือให้จูนให้ก็ได้ครับ ฟรีีครับ  ทุกท่านเลย

 ผมอยู่สุพรรณครับ 0830600063  แป้น
ที่อยุ่ตามนี้เลย N 14.477222 E 100.112222  
http://www.iwebgas.com/smf/index.php?topic=2843.0


ตอนนี้ 22 โลแล้ว เคยปิดแอร์วิ่งได้29โล รถผมรถตู้มีแอร์หน้าหลังคอมทำงานทีรอบตกเยอะเลย
http://www.iwebgas.com/smf/index.php?topic=3766.0
 

k-u_:
กระทู้นี้ขอไว้สำหรับให้เพื่อนๆรายงานผล รถที่ใช้เชื้อเพลิงร่วมดีเซลติดแก๊สLPG/NGV
***เพื่อเป็นแนวทางและความรู้สำหรับหลายๆคนที่สนใจจะติด

-รายละเอียดรถของท่าน
-สถานที่ติดตั้ง
-ระบบใหน
-ชนิดแก๊ส
-ก่อนติด  ดีเซลกี่กิโลต่อลิตร
-หลังติด  ดีเซลกี่กิโลต่อลิตร
-         แก๊สกี่กิโต่อลิตร
-ความร้อน ก่อน/หลัง
-ปัญหาต่างๆที่ตามมา
-ความพึงพอใจ
-ความคิดเห็น

****ขอเฉพาะผู้ใช้งาน(จริงๆ)มาตอบเท่านั้น****

ขอบคุณครับทุกๆความคิดเห็น

k-u_:
มารายงายตัวครับผม

-รายละเอียดของรถนะครับ รถตู้ kia เครื่องยนต์ 2700 cc (ไม่มีเทอร์โบ)
                             ขนาดยาง 205/75/R14
-สถานที่ติดตั้ง อู่ที่แคลาย ไม่ขอออกนามแล้วกัน
-ระบบใหน ทั้งดม ทั้งดูด ครับ
-ชนิดแก๊ส หุงต้มในครัวเรือน -LPG
-ก่อนติด  ดีเซลกี่กิโลต่อลิตร 11โล/ลิตร
-หลังติด  ดีเซลกี่กิโลต่อลิตร 14โล/ลิตร   อู่ที่แคลายจูนให้               ตอนนี้17-18โล/ลิตร จูนด้วยตัวเอง
-         แก๊สกี่กิโต่อลิตร   12โล/ลิตร ตกโลละบาท อู่ที่แคลายจูนให้   ตอนนี้16โล/ลิตร ตกโลละ0.75สตางค์ จูนด้วยตัวเอง
-ความร้อน ก่อน/หลัง  ก่อน70cํ  หลัง70-74cํ
-ปัญหาต่างๆที่ตามมา  หลังจากอู่ที่แคลายจูนให้ แรงเห็นๆครับ น้องๆเครื่องเบนซินเลย
                                แต่ตอนรอบ2000จนถึง3000รอบ จะได้ของแถมมาอีกอย่่าง คือเสียงเครื่องดังโคตรๆ เลยโทหาที่อู่
                               เจ้าของอู่บอกว่าเสียงเครื่องรัว ไม่เป็นไร (นึกในใจตูว่าเสียงเหมือนเครื่องจะพังมากกว่า)
                              ไม่เสี่ยงดีกว่า เลยกริ๊งหาคุณจอมๆบอกว่ามันเป็นเสียงเขก คุณจอมแกเลยสอนปรับแก๊สแล้วก้อสอนปรับจูนให้
                                  ผลที่ออกมา เฮ้ยยยมันดีกว่าเดิมโว๊ย
-ความพึงพอใจ ก่อนติด ;) หลังติดจากอู่ที่แคลายจูน ???  >:( หลังจากแก้ไขด้วยตัวเอง  :D ปัจุบัน ;D
-ความคิดเห็น คิดมานานแล้วตอนนี้เห็นแล้วว่าประหยัด ติดมา1เดือนแล้ว วิ่งมาหมื่นแปดพันกว่าโลแล้ว
        แป้น                 
                         ใครติดแล้วมารายงานตัวด้วย
   

wainka:
อ้างจาก: k-u_ ที่ ธันวาคม 18, 2010, 08:18:11 PM

รอ พี่ กบ มารายงานตัว
กับพี่วันชัย อีกคน


มาแล้วครับ แหม..น้องแป้นไวจริงๆ เหมือนดีเซล+LPG เลยนะ

วันนี้ต้องขอขอบคุณอีกครั้ง ที่ช่วยจูนให้เสียงเครื่องยนต์รัว (หรือเสียงเข็ก หว่า) เงียบลง

ส่วนเรื่องความประหยัดกำลังทดสอบครับ แล้วคราวหน้าจะมารายงานให้ทราบครับ พร้อมรายละเอียดรถที่ใช้ครับ / วันชัย

kobhang:
อยู่ในช่วงทดสอบอัตราสิ้นเปลืองอยู่ครับ..
แต่เรื่องความแรงนี่ รู้สึกไม่ต่างจากเดิม อาจเพราะของเดิมค่อนข้างแรงอยู่แล้วมั่ง..คุณจอมลองขับก็บอกทำไมแรงจัง(ตอนยังไม่เปิดใช้แก๊สนะ)
ส่วนเรื่องอื่นๆ คราวหน้าจะมารายงานให้ทราบครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป