คนเราอยู่ได้เพราะมีอากาศหายใจ อากาศสกปรกส่งผลต่อระบบของร่างกาย เช่นติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ หอบหืด เยื่อจมูกอักเสบ

 
 
วันที่
สถานการณ์น้ำมันโลก
3-12-2019 ราคาน้ำมันดิบขยับขึ้น ก่อนถึงการประชุมโอเปก 5 ธ.ค. นี้ ตลาดเชื่อ OPEC+ มีแนวโน้มลดกำลังการผลิตเพิ่มและยาวนานขึ้น
ราคาน้ำมันดิบขยับขึ้น เหตุตลาดเชื่อว่ากลุ่ม OPEC+ ในการประชุมวันที่ 5-6 ธ.ค. นี้ วางแผนจะลดการผลิตลดอีก 0.4 ล้าน บารเ์รลต่อวัน จากปัจจุบันที่ลดอยู่ 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน
ราคาน้ำมัน

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมัน :  

+ ราคาน้ามันดิบขยับขึ้น เหตุตลาดเชื่อว่ากลุ่ม OPEC+ ในการประชุมวันที่ 5-6 ธ.ค. นี้ วางแผนจะลดการผลิตลดอีก 0.4 ล้าน บาร์เรลต่อวัน จากปัจจุบันที่ลดอยู่ที่ 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน หรืออย่างน้อยก็จะขยายระยะเวลาการลดการผลิตที่ระดับเดิมต่อไป อีก 3 เดือน จนถึงเดือน มิ.ย. 63 นอกจากนี้ ซาอุฯ ยังส่งสัญญาณว่าประเทศอาจปรับลดการผลิตลงอีกเพื่อหวังกระตุ้นให้ราคา น ้ามันปรับตัวดีขึ้นพร้อมรับการประกาศ IPO ที่จะมีขึ้นในวันที่ 5 ธ.ค. นี้เช่นกัน + Caixin/Markit เผยตัวเลขดัชนีภาคการผลิตจีนที่ส ารวจภาคโรงงานเอกชนขนาดเล็กเดือน พ.ย. ขยายตัวสูงสุดในรอบเกือบ 3 ปี ที่ระดับ 51.8 สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะลดลงจาก 51.7 ในเดือนที่แล้วไปอยู่ที่ 51.5 โดยสาเหตุหลักมาจากการขยายตัว ในประเทศที่ดีขึ้น หลังภาครัฐมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ - ดัชนีภาคการผลิตสหรัฐฯ (ISM) เดือน พ.ย. หดตัวต่อเนื่องที่ระดับ 48.1 สวนทางกับที่รอยเตอร์โพล คาดไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ ที่ 49.2 ทั้งนี้สาเหตุหลักมาจากยอดสั่งซื้อสินค้าใหม่ การจ้างงานภาคโรงงานอุตสาหกรรม และการใช้จ่ายภาคการ ก่อสร้าง ยังคงไม่ดีนักราคาน้ำมันเบนซิล
ปรับตัวลดลงน้อยกว่าราคาน ้ามันดิบดูไบ หลังอุปทานในอินเดีย ยังตึงตัวเพราะโรงกลั่นบางแห่งยังคงปิดซ่อมบ ารุง ขณะที่การ ส่งออกจากยุโรปมาเอเชียยังมีอยู่อย่างจ ากัดเนื่องจากสต๊อกใน ARA อยู่ในระดับต ่าหลังความต้องการใช้ในสหรัฐฯ ตะวันออก กลาง และแอฟริกายังมีอยู่สูง

ราคาน้ำมันดีเซล

ปรับตัวลดลงน้อยกว่าราคาน ้ามันดิบดูไบ โดยตลาดคาด ว่าความต้องการใช้ในภาคขนส่งทางเรือก าลังจะใกล้เข้ามา อย่างไรก็ตาม การส่งออกน ้ามันดีเซลจากจีนคาดว่าจะ ยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง

ราคาน้ำมันดิบ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)

3-12-62

ที่มา : บริษัทไทยออลย์ จำกัด (มหาชน)
ราคาน้ำมันดิบจร
2-12-62
เปลี่ยนแปลง
เวสต์เท็กซัส 55.98 +0.79
เบรนท์
60.92
+0.43
ดูไบ
60.93
-3.09
      
ราคาน้ำมันดิบสำเร็จรูปประเทศสิงค์โปร์ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)
ราคาน้ำมันดิบจร

2-12-62

เปลี่ยนแปลง
เบนซินออกเทน 95
74.23
-2.50
น้ำมันก๊าดและอากาศยาน
73.90
-2.32
ดีเซลหมุนเร็ว 0.5%
74.62
-2.18
น้ำมันเตา 3.5% กำมะถัน
33.95
-2.05
 
ราคาขายปลีกและค่าการตลาด (บาท/ลิตร)
 
UG95
GSH95
GSH91
E20
E85
Diesel
ราคาขายปลีก 34.36
26.95
26.68
23.94
19.79
25.99

ดีเซล B10 ราคา 23.99
ดีเซล B20 ราคา 22.99


ที่มา :  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-299-0000


 


ราคาน้ำมันวันที่ 27-09-61 และ ราคาน้ำมันย้อนหลัง คลิก..>>

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน PRICE STRUCTURE OF PETROLEUM PRODUCT IN BANGKOK
โครงสร้างราคาน้ำมัน / ค่าการตลาดราคาน้ำมัน


ความหมายของค่าต่างๆ ในตารางค่าการตลาดน้ำมัน
EX-REFIN.(AVG) ราคา ณ โรงกลั่น
TAX (B./LITRE) ภาษีสรรพสามิต
M. TAX (B./LITRE) ภาษีเทศบาล
OIL FUND (1) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
CONSV.FUND กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
WHOLESALE PRICE (WS) ราคาขายส่ง (หน้าโรงกลั่น)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ราคาขายส่ง)
MARKETING MARGIN ค่าการตลาด (ผู้ค้าน้ำมัน)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (่ค่าการตลาด)
RETAIL PRICE ราคาขายปลีก(หน้าปั้ม)Copy Right © iwebgas.com  :: ติดต่อโฆษณา E-mail : iwebgas@gmail.com