ติดแก๊ส
 

 
 
วันที่
สถานการณ์น้ำมันโลก

30 มี.ค. 58

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเหตุการณ์
โจมตีกองกำลังติดอาวุธในเยเมนโดยซาอุดิอาระเบีย
และประเทศพันธมิตร
ไทยออยล์คาดราคานํ้ามันดิบเวสต์เท็กซัสสัปดาห์หน้า
จะเคลื่อนไหวที่กรอบ 46-51 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ส่วนนํ้ามันดิบเบรนท์เคลื่อนไหวในกรอบ 56-61 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมัน :  

- ราคานํ้ามันดิบเบรนท์และเวสต์เท็กซัสปรับลดลงประมาณ 5% เนื่องจาก คาดว่าปัญหาในประเทศเยเมนจะไม่ส่งผลกระนํ้ามันดิบในตะวันออกกลาง โดยปัจจัยหลักที่นักลงทุนจับตามองคือการเจรจาเรื่ปริมาณอุปทานนํ้ามันดิบ
ในตลาดเพิ่มสูงขึ้น

- ราคานํ้ามันดิบได้ปรับเพิ่มขึ้นในวันก่อนเนื่องจากความกังวลว่าเหตุการณ์
ร่วมมืออ่าวอาห รับต่อกลุ่มกบฎฮูตี ชาวชีอะห์ ในประเทศเยเมนจาก อาจเป็นชนวนทําใและอาจทําให้อ่าวเอเดนถูกปิดลง ซึ่งจะกระทบต่อการ ขนส่งนํ้ามันดิบ ทําให้อุ20% ของอุปสงค์อย่างไรก็ดี ตลาดประเมินว่าความเ ป็นไปได้ที่ราคานํ้ามันจะได้รับผลกระทบเหตุเกือบจะพัฒนาเป็น
สงครามกลางเมืองในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา แต่ช่องแคบ Bab el-Mandeb ในอ่าวเอเดนก็ไม่เคยถูกปิด เนื่เรือของสหรัฐฯขนาดใหญ่ในประเทศจิบูตี

- การเจรจาเรื่องปัญหานิวเคลียร์ระหว่างประเทศอิหร่านและชาติมหาอํานาจทั้ง 6 ก่อนที่จะบรรลุข้อตกลงขั้นแรก31 มี.ค. นี้ส่งผลให้ชาติมหาอํานาจหยุด
การแทรกแซงการส่งออกนํ้ามันดิบของอิหร่าน ซึ่งจะส่การแทรกแซงจํากัดอิหร่าน
ให้ส่งออกนํ้ามันดิบได้เพียง 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน จากที่เคยส่งออกนํ้ามันดิบ2.5
ล้านบาร์เรลต่อวัน ในปี 2555

- แม้ว่าประเทศลิเบียจะประสบปัญหาการสู้รบภายในประเทศจากกการแย่งชิง
อํานาจของรัฐบาปรับเพิ่มขึ้นจาก 0.5 บาร์เรลต่อวัน มาที่ 0.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน อย่างไรก็ดี ปริมาณการผลิตในปัจจุผลิตก่อนปี 2554


ราคานํ้ามันเบนซิน ปรับตัวลดลงน้อยกว่าราคานํ้ามันดิบดูไบ เนื่องจาก อุปทานที่จํากัดจากการที่โรงกลั่นนํ้ามันต่างๆ ปิดซ่อมาณนํ้ามันเบนซินอาจ มีไม่เพียงพอตลาดจร นอกจากนี้ปริมาณนํ้ามันสําเร็จรูปชนิดเบา คงคลังที่สิงคโปร์ปรับลดลงเกือบ 5% จากสับดาห์ก่อน มาที่ 12.19 ล้านบาร์เรล ซึ่งนับเป็นระดับที่ตํ่าที่สุดในปีนี

ราคานํ้ามันดีเซล ปรับตัวลดลงน้อยกว่าราคานํ้ามันดิบดูไบ เนื่องจากมีอุปสงค์ สนับสนุนจากปากีสถาน แอฟริกา ศรีลังกา และเวียดนาม ประกอจากการปิดซ่อมบํารุง ของโรงกลั่น ปริมาณนํ้ามันสําเร็จรูปชนิดกลางคงคลังที่สิงคโปร์ ปรับลดลงจากสัปดาห์ก่อนราคาน้ำมันดิบ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)

30 มี.ค. 58

ที่มา : บริษัทไทยออลย์ จำกัด (มหาชน)
ราคาน้ำมันดิบจร
26 มี.ค.58
27 มี.ค.58
เปลี่ยนแปลง
เวสต์เท็กซัส 51.43 48.87 -2.56
เบรนท์
59.19
56.41
-2.78
ดูไบ
56.72
54.60
-2.12
เงินดอลล่าร์ (us$:ยูโร)
1.0883
1.0887
0.0004
บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ 32.42 32.43 0.015
ราคาทองคำ(us$:ออนซ์)
1,204.80
1,199.80
-5.00
ดัชนีดาวโจนส์ (จุด)
17,678.23
17,712.66
34.43
                   
ราคาน้ำมันดิบสำเร็จรูปประเทศสิงค์โปร์ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)
ราคาน้ำมันดิบจร
27 มี.ค.58
27 มี.ค.58
เปลี่ยนแปลง
เบนซินออกเทน 95
76.49
75.12
-1.37
น้ำมันก๊าดและอากาศยาน
71.39
70.16
-1.23
ดีเซลหมุนเร็ว 0.5% กำมะถัน
71.52
70.43
-1.10
น้ำมันเตา 3.5% กำมะถัน
53.52
52.32
-1.20
 
ราคาขายปลีกและค่าการตลาด (บาท/ลิตร)
 
UG95
GSH95
GSH91
E20
Diesel
ราคาขายปลีก
34.46
28.90
27.58
26.18
26.09
ปตท.-บางจากปรับลดราคานํ้ามันดีเซล 0.4 บาท/ลิตร มีผล 25 มี.ค. 2558

ที่มา :  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-299-0000
 
ราคาน้ำมัน ย้อนหลัง
ราคาน้ำมันวันที่ 30-03-58 และ ราคาน้ำมันย้อนหลัง คลิก..>>

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 


PRICE STRUCTURE OF PETROLEUM PRODUCT IN BANGKOK
โครงสร้างราคาน้ำมัน / ค่าการตลาดราคาน้ำมัน
 
 

ความหมายของค่าต่างๆ ในตารางค่าการตลาดน้ำมัน
EX-REFIN.(AVG) ราคา ณ โรงกลั่น
TAX (B./LITRE) ภาษีสรรพสามิต
M. TAX (B./LITRE) ภาษีเทศบาล
OIL FUND (1) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
CONSV.FUND กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
WHOLESALE PRICE (WS) ราคาขายส่ง (หน้าโรงกลั่น)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ราคาขายส่ง)
MARKETING MARGIN ค่าการตลาด (ผู้ค้าน้ำมัน)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (่ค่าการตลาด)
RETAIL PRICE ราคาขายปลีก(หน้าปั้ม) 


Copy Right © iwebgas.com  :: ติดต่อโฆษณา E-mail : iwebgas@hotmail.com