ติดแก๊ส
 

 
 
วันที่
สถานการณ์น้ำมันโลก

23 พ.ย. 58

ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสปรับลดลงจากความ
กังวลภาวะอุปทานน้ำมันดิบล้นตลาด และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้น

ไทยออยล์คาดราคานํ้ามันดิบเวสต์เท็กซัสสัปดาห์หน้าเคลื่อนไหว
ที่กรอบ 40-45 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ส่วนนํ้ามันดิบเบรนท์เคลื่อนไหวในกรอบ 43-48 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมัน :  


- ราคานํ้ามันดิบเวสต์เท็กซัสปรับตัวลดลง หล ังนักลงทุนเทขายสัญญานํ้ามันดิบ.ค. ที่สัญญาหมดอายุในวัอย่างไรก็ดี ส่วนต่างราคานํ ้ามันดิบในตลาดปัจจุบัน (Spot market) กับตลาดล่วงหน้า (Forward Market) ปรับตัวเพิ่มมากขึ้นโ4 ปี นับตั้งแต่ปี 2554 โดยส่วนต่างราคาระหว่างเดือน ธ.ค. 58 กับ ม.ค. 59 อยู่ที่ 2.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นผลมลงทุนต่อภาวะอุปทาน
นํ้ามันดิบล้นตลาดในปัจจุบัน ทั้งนี ้ จากการที่ราคานํ ้บางราย เริ่มมีการเข้าซื้อ
นํ้ามันดิบในตลาดปัจจุบันและสต๊อกเก็บไว้ขายในตลาดล่วงหน้าเพิ่มมากขึ้น

- ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง โดยมีแรงหนุนจากการคาดการณ์
ของธนา(เฟด) ที่จะปรับขึ้ประชุมเดือน ธ.ค. นี้ หลังจากตัวเลขทางเศรษฐกิจ ในช่วงที่ผ่านมาออกมาเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนีแสดงความเห็นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อยํ้าชัดอีกด้วยว่าการ
ปรับขึ้นอันของเฟดยังก ล่าวอีกว่า อัตราเงินเฟ้ อในระยะยาวของสหรัฐฯ จะสามารถค่อยๆ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 2% ตามเป้ าหมายของเฟดได้ภายในปีหน้า

-/+ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Baker Hughes รายงานจํานวนแท่นขุดเจาะนํ ้ามันและก๊าซในสหรัฐฯ ว่ายังคงปรับ10 หลุม เหลือเพียง 564 หลุมในสัปดาห์นี ้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้ส่งแรงหนุนต่อราคาน้ำมันดิบเมื่อวันศุกร์ที่ผ่าน
มามากนัก

-/+ จากภาวะราคานํ้ามันดิบที่อยู่ในระดับตํ่าส่งผลให้บริษัทผู้ผลิตนํ้ท Graves & Co. ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงานเผยว่าในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทผู้ผลิตนํ ้ามันและก๊างานไปแล้วกว่า 250,000 ตําแหน่ง รวมถึงได้มีการปรับลดจํานวน แท่นขุดเจาะนํ้ามันลงกว่า 1,000 แห่ง และปรับลดรายจ่ายรวมเกิ แสน ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อจะรับมือกับภาวะราคานํ้ามันที่ปรับตัวลดลงเกินกว่า 50% นับแต่ช่วงกลางปี 2557


ราคานํ้ามันเบนซิน ปรับลดลงน้อยกว่าราคานํ้ามันดิบดูไบ เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ที่เพิ่มมากขึ้นจากการที่ราคานํ้ามันดิบ
ต้องการใช้นํ ้ามันเบนซินของสหรัฐฯ ที่มีเเทศกาลวันหยุดช่วงปลายปี

ราคานํ้ามันดีเซล ปรับลดลงน้อยกว่าราคานํ้ามันดิบดูไบ เนื่องจากอุปสงค์ที่มีเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเวียดนามและศรีลังกา นองหนุนจากอุปทานนํ้ามันดีเซลที่ตึงตัเหนือ ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้และไต้หวัน มีการลดการส่งออกมายังภูมิภาคลงราคาน้ำมันดิบ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)

23 พ.ย. 58

ที่มา : บริษัทไทยออลย์ จำกัด (มหาชน)
ราคาน้ำมันดิบจร
19-11-58
20-11-58
เปลี่ยนแปลง
เวสต์เท็กซัส 40.54 40.39 -0.15
เบรนท์
44.18
44.66
0.48
ดูไบ
39.62
39.14
-0.48
              
ราคาน้ำมันดิบสำเร็จรูปประเทศสิงค์โปร์ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)
ราคาน้ำมันดิบจร
19-11-58
20-11-58
เปลี่ยนแปลง
เบนซินออกเทน 95
57.24
57.06
-0.18
น้ำมันก๊าดและอากาศยาน
55.78
55.49
-0.29
ดีเซลหมุนเร็ว 0.5% กำมะถัน
56.02
55.82
-0.20
น้ำมันเตา 3.5% กำมะถัน
34.52
34.00
-0.52
 
ราคาขายปลีกและค่าการตลาด (บาท/ลิตร)
 
UG95
GSH95
GSH91
E20
E85
Diesel
ราคาขายปลีก
32.16
25.20
24.78
22.84
19.54
22.79
ปตท.และบางจาก ปรับลดราคานํ้ามันกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ลง 40 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ลง 20 สต./ลิตร ส่วนดีเซล ปรับลด 30 สตางค์/ลิตร มีผลวันที
19 พ.ย.58

ราคาและดัชนีสาคัญที่มีผลต่อราคาน้ามัน
ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ จุด 17,918.15 89.39

ที่มา :  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-299-0000


ราคาน้ำมัน ย้อนหลัง
ราคาน้ำมันวันที่  23-11-58 และ ราคาน้ำมันย้อนหลัง คลิก..>>

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน PRICE STRUCTURE OF PETROLEUM PRODUCT IN BANGKOK
โครงสร้างราคาน้ำมัน / ค่าการตลาดราคาน้ำมัน
 
 

ความหมายของค่าต่างๆ ในตารางค่าการตลาดน้ำมัน
EX-REFIN.(AVG) ราคา ณ โรงกลั่น
TAX (B./LITRE) ภาษีสรรพสามิต
M. TAX (B./LITRE) ภาษีเทศบาล
OIL FUND (1) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
CONSV.FUND กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
WHOLESALE PRICE (WS) ราคาขายส่ง (หน้าโรงกลั่น)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ราคาขายส่ง)
MARKETING MARGIN ค่าการตลาด (ผู้ค้าน้ำมัน)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (่ค่าการตลาด)
RETAIL PRICE ราคาขายปลีก(หน้าปั้ม) 


Copy Right © iwebgas.com  :: ติดต่อโฆษณา E-mail : iwebgas@hotmail.com