ติดแก๊ส
 

 
 
วันที่
สถานการณ์น้ำมันโลก

3 มี.ค. 58

ราคานํ้ำมันดิบลด หลังจากคาดการณ์ว่าข้อตกลงเกี่ยวกับ
อาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้
ไทยออยล์คาดราคานํ้ามันดิบเวสต์เท็กซัสสัปดาห์หน้า
จะเคลื่อนไหวที่กรอบ 47-52 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ส่วนนํ้ามันดิบเบรนท์เคลื่อนไหวในกรอบ 58-63 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมัน :  

- ราคานํ้ามันดิบเบรนท์ปรับลดลงมากกว่า 5% หลังจากที่นายโมฮัมเหม็ด
จาวัด ซารีฟ รัฐมนตรีต่างประว่าข้อตกลงเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้น
จะสามารถตกลงกันได้ภายใ นต่างๆ สามารถตกลงที่จะไม่ควํ่าบาตรอิหร่านต่อไป โดยจุดประสงค์ของการตกลงครั้งนี้นําไปใช้งานอย่างสันติ หากอิหร่านถูก ยกเลิกการควํ่าบาตร จะทําให้อิหร่านสามาร1 ล้านบาร์เรลต่อยู่ที่ระดับ 3.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน แต่อาจต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมอุปกรณ์ในการผลิตและ
จัดส่งน้ำมันดิบอีกระยะหนึ่ง

- ปริมาณการผลิตนํ้ามันดิบของลิเบียที่ปรับเพิ่มขึ้นยังคงกดดันราคานํ้400,000 บาร์เรลต่จากระดับเดิมที่ 363,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนมกราคมที่ผ่านมา รวมถึงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 11 ปี

-/+ ขณะที่ราคานํ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส ปรับลดลงไม่มากนัก เนื่องจาก มีแรงสนัจุดส่งมอบนํ้ามันดิบคุชชิ่งว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้น 1.4 ล้านบาร์เรล ซึ่งน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ2 ล้านบาร์เรล

+/- ดัชนีภาคการผลิตยูโรโซนเดือน ก.พ. คงที่จากเดือน ม.ค. ที่ระดับ 51.0 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตาม ตัวเลขที่ประกาศ ออกมานั้นน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 51.1 โดยอัตราการขยายตัวของภาค การผลิตนั้นเท่าเดิมจากเดือนก่อนหน้า แต่มีการเติบโตทางด้านคําสั่งสินค้า ใหม่เพิ่มสูงสุดในรอบ 7 เดือน

- ดัชนีภาคการผลิตสหรัฐฯ เดือน ก.พ. ปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับ 52.9 ซึ่งปรับลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้53.0 โดยการเติบโตของผลิตสหรัฐฯ นั้นเติบโตค่อนข้างช้า และเป็นการเติบโตที่ตํ่าที่สุดตั้งแ.ค. ปีที่ผ่านมา โดยมีคําสั่งซื่งมีการขยายตัวที่ชะลอลง


ราคานํ้ามันเบนซิน ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าราคานํ้ามันดิบดูไบ เนื่องจากยังคง มีความกังวลต่อปริมาณอุปทานของนํ้ามันเบนซินในภูมิภาคนี่องมาจาก
ที่โรงกลั่นต่างๆ ปิดซ่อมและโรงกลั่นในสหรัฐฯ ที่ปิดซ่อมบํารุงฉุกเฉิน

ราคานํ้ามันดีเซล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าราคานํ้ามันดิบดูไบ เนื่องจาก
มีอุปสงค์นํ้ามันดีเซลจากทางด้านยุโรปเพิ่มมากขึ้นนื่องจากเข้าสู่ฤดูกาล
ปิดซ่อมบํารุงของโรงกลั่นต่างๆราคาน้ำมันดิบ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)

3 มี.ค. 58

ที่มา : บริษัทไทยออลย์ จำกัด (มหาชน)
ราคาน้ำมันดิบจร
27 ก.พ58
2 มี.ค.58
เปลี่ยนแปลง
เวสต์เท็กซัส 49.76 49.59 -0.17
เบรนท์
62.58
59.54
-3.04
ดูไบ
58.44
59.27
0.83
เงินดอลล่าร์ (us$:ยูโร)
1.1193
1.1183
-0.0010
บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ 32.23 32.22 -0.009
ราคาทองคำ(us$:ออนซ์)
1,213.10
1,208.20
-4.90
ดัชนีดาวโจนส์ (จุด)
18,132.70
18,288.63
155.93
                   
ราคาน้ำมันดิบสำเร็จรูปประเทศสิงค์โปร์ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)
ราคาน้ำมันดิบจร
27 ก.พ58
2 มี.ค.58
เปลี่ยนแปลง
เบนซินออกเทน 95
76.50
77.41
0.91
น้ำมันก๊าดและอากาศยาน
75.22
75.60
0.38
ดีเซลหมุนเร็ว 0.5% กำมะถัน
74.67
75.99
1.32
น้ำมันเตา 3.5% กำมะถัน
57.21
57.35
0.14
 
ราคาขายปลีกและค่าการตลาด (บาท/ลิตร)
 
UG95
GSH95
GSH91
E20
Diesel
ราคาขายปลีก
36.26
29.70
28.38
26.98
27.39
ปตท.-บางจากปรับขึ้นราคานํ้ามันกลุ่มดีเซล เบนซิน และแก๊สโซฮอล์ 60 สต./ลิตร ส่วน E85 ขึ้น 40 สต./ลิตร มีผล 21 ก.พ. 2558

ที่มา :  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-299-0000
 
ราคาน้ำมัน ย้อนหลัง
ราคาน้ำมันวันที่ 03-03-58 และ ราคาน้ำมันย้อนหลัง คลิก..>>

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 


PRICE STRUCTURE OF PETROLEUM PRODUCT IN BANGKOK
โครงสร้างราคาน้ำมัน / ค่าการตลาดราคาน้ำมัน
 
 

ความหมายของค่าต่างๆ ในตารางค่าการตลาดน้ำมัน
EX-REFIN.(AVG) ราคา ณ โรงกลั่น
TAX (B./LITRE) ภาษีสรรพสามิต
M. TAX (B./LITRE) ภาษีเทศบาล
OIL FUND (1) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
CONSV.FUND กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
WHOLESALE PRICE (WS) ราคาขายส่ง (หน้าโรงกลั่น)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ราคาขายส่ง)
MARKETING MARGIN ค่าการตลาด (ผู้ค้าน้ำมัน)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (่ค่าการตลาด)
RETAIL PRICE ราคาขายปลีก(หน้าปั้ม) 


Copy Right © iwebgas.com  :: ติดต่อโฆษณา E-mail : iwebgas@hotmail.com