ติดแก๊ส
 

 
 
วันที่
สถานการณ์น้ำมันโลก

16 ก.ย. 57

ราคาน้ำมันดิบปรับเพิ่มเล็กน้อยหลังมีแรงซื้อกลับ
เข้ามาในตลาดจากแรงจูงใจของราคาน้ำมันที่ตกต่ำ
ไทยออยล์คาดราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสในสัปดาห์นี้
จะเคลื่อนไหวที่กรอบ 90-96 เหรียญฯ ต่อบาร์เรล ส่วนน้ำมันดิบเบรนท์เคลื่อนไหวในกรอบ 96-102 เหรียญฯ

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมัน :  

+/- ราคาน้ามันเบรนท์ตกลงไปแตะระดับต ่าสุดในรอบ 26 เดือนจากการ ชะลอตัวลงของตัวเลขเศรษกิจจีนและยุโรป ประกอบกับน้ามับดิบเวสต์เท็กซัส ที่ปรับตัวลดลงแตะระดับต่าสุดในรอบ 16 เดือนในอาทิตย์ก่อนหน้า เป็นแรงหนุนให้มีแรงซื้อกลับเข้าเล่นมาในตลาด ส่งผลให้
ราคาปิดของน้ามันดิบทั้งสองปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
+ ปริมาณการส่งออกน้ามันของรัสเซียมีแนวโน้มปรับตัวลดลงในช่วงไตรมาสที่ 4 จากการส่งออกน้ามันดิบที่ลงลดของท่าเรือทะเลบาลติกใน เมือง Primorsk จาก 12.5 ล้านตันมาอยู่ที่ 11.5 ล้านตันในช่วง ก.ค. ถึง ก.ย. ขณะที่การส่งออกน้ามันดิบเอส โปจากท่าเรือแปซิฟิกของเมือง Kozmino ก็ปรับตัวลดลงเช่นกันจาก 6.15 ล้านตันมาอยู่ที่ 6.15 ล้านตัน
- การเติบโตของปริมาณความต้องการสินค้าจากจีนเดือน ส.ค. แตะระดับต่าสุด ในรอบ 6 ปี ตัวเลขที่ลดลงนี้หมายรวมถึงปริมาณการค้าปลีก การลงทุนและ ปริมาณการน าเข้าสินค้าจากจีนโดยการผลิตภาคอุตสาหกรร.ค.ปรับตัวลดลง
จากเติบ 9.0% ในเดือน ก.ค. มาอยู่ที่ระดับเติบโต 6.9% และต่ากว่าที่คาดการณ์ ไว้ที่ระดับเติบโต 8.8%
- องค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ปรับระดับการเติบโตของอุปสงค์
การใช้ น้ามันลง 150,000 บาร์เรลต่อวัน มาอยู่ที่ 900,000 บาร์เรลต่อ วัน จากที่คาดการณ์ก่อนหน้าว่าจะลดลงเพียง 65,000 บาร์เรลต่อวัน และคาดการณ์อุปทานน ้ามันจากกลุ่มประเทศนอกโอเปคจะปรับตัว เพิ่มขึ้น 1.6 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2014 และ 1.3 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2015 จากอุปทานจากชั้นหินดินดาน (Shale Oil) ของทางอเมริกา
เหนือ ส่งผลให้ประมาณการความต้องการน้ามันจากกลุ่มประเทศโอเปคปรับลดลง 300,000 บาร์เรลต่อวันมาอยู่ที่ 29.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยการผลิตน้ามันดิบ ของกลุ่มประเทศโอเปคเดือน ส.ค. อยู่ที่ 30.31 ล้านบาร์เรล
- ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมสหรัฐฯ ส.ค. 57 ปรับตัวลดลงมาเติบโตที่ระดับ -0.1% จากระดับ 0.4% ในเดือน ก.ค. และต่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ที่เติบโต 0.3 % หลังการ ผลิตยานยนต์ในสหรัฐฯ ชะลอตัวลงถึง -7.6% ลดลงจาก +9.3% ในเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ดีปริมาณการขายยานยนต์ในสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับ ที่ดี กำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมรวมปรับลดมาอยู่ที่ระดับ 78.8% จากระดับ 79.1% .ในเดือน ก.ค. ผ่าน มา

ราคาน้ามันเบนซิน ปรับลดลงเท่ากันกับราคาน้ามันดิบดูไบ เนื่องจากอุปสงค์ที่
ดีจากภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะจากอินโดนีเซีย โดยคาดว่าจะมีการนาเข้า
น้ามันเบนซิน 11 ล้านบาร์เรลภายในเดือน ก.ย.ทำให้อุปทานใน
ตลาดเอเชียตึงตัวขึ ้นในช่วงเดือน ก.ย.

ราคาน้ามันดีเซล ปรับลดลงน้อยกว่าราคาน้ามันดิบดูไบ แม้ว่าหลังตลาด มีความกังวลเรื่องอุปทานที่จะเพิ่มเข้ามาจากการเริ่มดำาเนินการของ condensate splitter ในเอเชียแปซิฟิกและโรงกลั่นน้ามันใหม่ของ ซาอุดิอาระเบียและอินเดีย ประกอบกับอุปสงค์ที่จะอ่อนตัวลงราคาน้ำมันดิบ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)

16 ก.ย. 57

ที่มา : บริษัทไทยออลย์ จำกัด (มหาชน)
ราคาน้ำมันดิบจร
12 ก.ย.57
15 ก.ย.57
เปลี่ยนแปลง
เวสต์เท็กซัส 92.27 92.92
0.65
เบรนท์
97.11
97.88
0.77
ดูไบ
96.70
94.94
-1.76
เงินดอลล่าร์ (us$:ยูโร)
1.2960
1.2940
-0.0020
ดัชนีดาวโจนส์ (จุด)
16,987.51
17,031.14
43.63
ราคาทองคำ(us$:ออนซ์)
1,227.25
1,233.60
6.35
                   
ราคาน้ำมันดิบสำเร็จรูปประเทศสิงค์โปร์ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)
ราคาน้ำมันดิบจร
12 ก.ย.57
15 ก.ย.57
เปลี่ยนแปลง
เบนซินออกเทน 95
111.62
109.87
-1.75
น้ำมันก๊าดและอากาศยาน
112.61
111.07
-1.54
ดีเซลหมุนเร็ว 0.5% กำมะถัน
112.20
110.71
-1.49
น้ำมันเตา 3.5% กำมะถัน
91.40
89.78
-1.62
 
ราคาขายปลีกและค่าการตลาด (บาท/ลิตร)
 
UG95
GSH95
GSH91
E20
Diesel
ราคาหน้าโรงกลั่น
23.70
23.72
23.60
24.17
23.71
ภาษี
9.10
8.02
7.89
7.16
2.79
กองทุน
10.00
4.50
2.80
 1.05
1.95
ค่าการตลาด
2.06
1.56
1.48
1.60
1.54
ราคาขายปลีก
44.86
37.80
35.78
33.98
29.99
กบง. มีมติเพิ่มเงินเก็บเงินกองทุนน ้ามันดีเซล 70 สต./ลิตร มีผลวันที่ 13 ก.ย. 57
ปตท.-บางจากลดราคาเบนซินลง 3.89 บาท/ลิตร โซฮอล์ 95 ลง 2.13 บ./ลิตร, โซฮอล์ 91 ลง 1.7 บ./ลิตร, E20 ลง 1 บ./ลิตร
E85 คงเดิม ส่วนดีเซลขึ้น 14 สต./ลิตร มีผลวันที่ 29 ส.ค. 57


ที่มา :  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-299-0000
 
ราคาน้ำมัน ย้อนหลัง
ราคาน้ำมันวันที่ 16-09-57 และ ราคาน้ำมันย้อนหลัง คลิก..>>

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 


PRICE STRUCTURE OF PETROLEUM PRODUCT IN BANGKOK
โครงสร้างราคาน้ำมัน / ค่าการตลาดราคาน้ำมัน
 
 

ความหมายของค่าต่างๆ ในตารางค่าการตลาดน้ำมัน
EX-REFIN.(AVG) ราคา ณ โรงกลั่น
TAX (B./LITRE) ภาษีสรรพสามิต
M. TAX (B./LITRE) ภาษีเทศบาล
OIL FUND (1) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
CONSV.FUND กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
WHOLESALE PRICE (WS) ราคาขายส่ง (หน้าโรงกลั่น)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ราคาขายส่ง)
MARKETING MARGIN ค่าการตลาด (ผู้ค้าน้ำมัน)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (่ค่าการตลาด)
RETAIL PRICE ราคาขายปลีก(หน้าปั้ม) 


Copy Right © iwebgas.com  :: ติดต่อโฆษณา E-mail : iwebgas@hotmail.com