วันที่
สถานการณ์น้ำมันโลก
4-4-2018

ราคาน้ำมันฟื้นตัวขึ้นสอดคล้องกับการดีดตัวขึ้น
ของตลาดหุ้นสหรัฐฯ

ไทยออยล์คาดการณ์ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์นี้ ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสเคลื่อนไหวในกรอบ 62-67 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เคลื่อนไหวในกรอบ 66-71 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
ราคาน้ำมัน

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมัน :  

+ ราคาน้ามันดิบปรับเพิ่มขึ้น หลังได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อกลับ หลังตลาดน ้ามันดิบปรับลดลงมากใน วันก่อนหน้า รวมถึง ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ได้ฟื้นตัวกลับมาหลังได้รับแรงกดดันจากความกังวลเรื่อง สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ + รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของรัสเซีย ได้กล่าวว่ารัสเซียก าลังหารือกับซาอุดิอาระเบียในการสร้าง ข้อตกลงระยะยาวกว่า 10 ถึง 20 ปี เพื่อให้ตลาดน้ามันทรงตัวอยู่ในจุดสมดุลอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ ตาม แผนการศึกษาข้อตกลงนี้ยังไม่ชัดเจนในขณะนี้ แต่จะมีการน าเสนอในประชุมโอเปกในสิ้นเดือนนี้ - ปริมาณการผลิตน ้ามันดิบในสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้นตามปริมาณการขุดเจาะที่แตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี โดยปริมาณการผลิตได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 6 ซึ่งได้แตะระดับประวัติการณ์ที่ 10.4 ล้านบาร์เรลต่อวันและคาดจะปรับตัวสูงขึ้นกว่า 11 ล้านบาร์เรลต่อวันภายในสิ้นปีนี้

+ ภายหลังจากตลาดปิด สถาบันปิโตรเลียมอเมริกา (API) ได้ออกมาเผยว่า ปริมาณน ้ามันดิบคงคลังมี แนวโน้มที่จะปรับลดลงกว่า 3.3 ล้านบาร์เรล สวนทางกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ว่าจะปรับลด กว่า 246,000 บาร์เรล เนื่องจากปริมาณการน าเข้าน ้ามันดิบปรับลดลง

ราคาน้ามนัเบนซิน ปรับตัวลดลงมากกว่าราคาน ้ามันดิบดูไบ เนื่องจาก น้ามันดิบเบนซินคงคลังยังคงอยู่ในระดับที่สูง อย่างไรก็ตาม ราคายังทรง ตัวอยู่ในระดับสูง โดยได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ภุมิภาคยังคงอยู่ในระดับที่ดี

ราคาน้ามันดีเซล ปรับตัวลดลงน้อยกว่าราคาน้ามันดิบดูไบ เนื่องจากอุปทานที่อยู่
ในระดับที่จ ากัดในช่วงฤดูกาลปิดซ่อมบ ารุงของโรงกลั่น อย่างไร ก็ตาม ราคาได้รับแรงกดดันจากอุปสงค์ที่ลดลงหลังฤดูหนาวได้สิ้นสุดลง

ราคาน้ำมันดิบ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)

4 เม.ย. 61

ที่มา : บริษัทไทยออลย์ จำกัด (มหาชน)
ราคาน้ำมันดิบจร
3 เม.ย 61
เปลี่ยนแปลง
เวสต์เท็กซัส 63.51 0.50
เบรนท์
68.12
0.48
ดูไบ
65.05
-1.67
      
ราคาน้ำมันดิบสำเร็จรูปประเทศสิงค์โปร์ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)
ราคาน้ำมันดิบจร

3 เม.ย 61

เปลี่ยนแปลง
เบนซินออกเทน 95
78.86
-1.84
น้ำมันก๊าดและอากาศยาน
82.02
-1.18
ดีเซลหมุนเร็ว 0.5%
81.02
-1.55
น้ำมันเตา 3.5% กำมะถัน
59.08
-0.86
 
ราคาขายปลีกและค่าการตลาด (บาท/ลิตร)
 
UG95
GSH95
GSH91
E20
E85
Diesel
ราคาขายปลีก
35.46
28.35
28.08
25.84
20.34
27.59

 


ที่มา :  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-299-0000

 


ราคาน้ำมันวันที่ 04-04-61 และ ราคาน้ำมันย้อนหลัง คลิก..>>

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน PRICE STRUCTURE OF PETROLEUM PRODUCT IN BANGKOK
โครงสร้างราคาน้ำมัน / ค่าการตลาดราคาน้ำมัน
 
 

ความหมายของค่าต่างๆ ในตารางค่าการตลาดน้ำมัน
EX-REFIN.(AVG) ราคา ณ โรงกลั่น
TAX (B./LITRE) ภาษีสรรพสามิต
M. TAX (B./LITRE) ภาษีเทศบาล
OIL FUND (1) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
CONSV.FUND กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
WHOLESALE PRICE (WS) ราคาขายส่ง (หน้าโรงกลั่น)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ราคาขายส่ง)
MARKETING MARGIN ค่าการตลาด (ผู้ค้าน้ำมัน)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (่ค่าการตลาด)
RETAIL PRICE ราคาขายปลีก(หน้าปั้ม) Copy Right © iwebgas.com  :: ติดต่อโฆษณา E-mail : iwebgas@gmail.com