ติดแก๊ส
 

 
 
วันที่
สถานการณ์น้ำมันโลก

22 พ.ค. 58

ราคาน้ำมันดิบปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนตัวและความกังวลต่อสถานการณ์ในอิรัก
ไทยออยล์คาดราคานํ้ามันดิบเวสต์เท็กซัสสัปดาห์หน้าจะเคลื่อนไหว
ที่กรอบ 55-61 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ส่วนนํ้ามันดิบเบรนท์เ
คลื่อนไหว ในกรอบ 62-68 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมัน :  

+ ราคานํ้ามันดิบเบรนท์และเวสต์เท็กซัสปรับเพิ่มขึ้นจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับค่าเงินยูโรอ่อนตัวลงเป็นครั้งแรกในรอบสัปดาห์ มาอยู่ ที่ระดับ 1.1112 ดอลลา ร์สหรัฐฯ ต่อ 1 ยูโร ซึ่งส่งผลให้ราคาสินค้าบริโภครวมถึงราคา
นํ้ามันดิบปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากนักลงทุนสนใจที่จะ ลงทุนในส่วนของสินค้าบริโภคมากกว่าการลงทุนในการซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

+ ปริมาณนํ้ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ ที่จุดส่งมอบคุชชิ่ง โอกลาโฮมา ปรับตัวลดลงถึง 740,000 บาร์เรล โดยนับตั้งแต่วันศุกร์ของสัปดาห์ที่ผ่าน มาถึงวันอังคาร ประกอบกับรายงานปริมาณนํ้ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ ของสํานักงานสารสนเทศ ด้านพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) ว่ามีปริมาณ ลดลงอ ย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลา
3 สัปดาห์ ส่งผลให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าอุปทานนํ้ามันดิบที่ล้นตลาดในช่วง เวลาที่ผ่านมานั้นได้ บรรเทาลงไปมากแล้ว จึงสนับสนุนให้ราคานํ้ามันดิบปรับตัวสู

+ ความกังวลต่อปริมาณการส่งออกนํ ้ามันดิบของตะวันออกกล างที่มากขึ้นจากเหตุการณ์สู้รบในอิรักเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนให้ราคา นํ ้ามันดิบปรับตัวสูงขึ้น หลังจากขบวนการรัฐอิลสาม (ISIS) ได้เข้ายึดเมือง Ramadi ในจังหวัดอันบาร์ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอิรัก เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา จึงทําให้รัฐบาลอิรักเรียงร้องขออาสาสมัครจากกองกําลังกลุ่มนิกายชีอะห์เพื่อเข้าร่วม
การยึดเมือง Ramadi กลับคืนมา ขณะเดียวกันด้านสภาความมั่นคง แห่งชาติของสหรัฐฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาเกี่ยวกับวิธีการสนับสนุนกอง กําลังภาคพื้นดินในอิรัก เพื่อทํา สงครามต่อต้านกับกลุ่มผู้ก่อการร้าย + ดัชนีชี้ นําเศรษฐกิจสหรัฐฯ เดือน เม.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 0.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ 0.2% และมากกว่าที่นักวิเคราะห์ คาดการณ์ไว้ที่ 0.3% โดยการปรับเพิ่มของดัชนี้ชี้นํานี้เป็นการส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ นั้นยังคงขยายตัวอยู่ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะ ซบเซาในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมา


ราคานํ้ามันเบนซิน ปรับลดลงสวนทางกับราคานํ้ามันดิบดูไบ แต่อย่างไรก็ตาม
อุปสงค์ในภูมิภาคขณะนี ้ยังคงสนับสนุนราคานํ้ามันเบนซิงกลั่นด้านเอเซีย เหนือที่ยังไม่กอยู่ในระหว่างการปิดซ่อมบํารุง

ราคานํ้ามันดีเซล
ปรับเพิ่มขึ้นน้อย กว่าราคานํ้ามันดิบดูไบ เนื่องจากปริมาณอุปทานในภูมิภาคที่ล้นตลาด จากการที่โรงกลั่นต่างๆงจากการ ปิดซ่อมบํารุงตามฤดูกาลที่ผส่งออกนํ้ามันดีเซล มากขึ้น ประกอบกับอุปสงค์ท ี่ยังคงตัวอยู่ราคาน้ำมันดิบ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)

22 พ.ค. 58

ที่มา : บริษัทไทยออลย์ จำกัด (มหาชน)
ราคาน้ำมันดิบจร
20 พ.ค. 58
21พ.ค. 58
เปลี่ยนแปลง
เวสต์เท็กซัส 58.98 60.72 1.74
เบรนท์
65.03
66.54
1.51
ดูไบ
62.17
62.45
0.28
ดัชนีดาวโจนส์ (จุด)
18,285.40
18,285.74
0.34
                   
ราคาน้ำมันดิบสำเร็จรูปประเทศสิงค์โปร์ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)
ราคาน้ำมันดิบจร
20 พ.ค. 58
21 พ.ค. 58
เปลี่ยนแปลง
เบนซินออกเทน 95
84.25
83.92
-0.33
น้ำมันก๊าดและอากาศยาน
76.29
76.64
0.35
ดีเซลหมุนเร็ว 0.5% กำมะถัน
76.67
76.80
0.13
น้ำมันเตา 3.5% กำมะถัน
58.81
59.86
1.05
 
ราคาขายปลีกและค่าการตลาด (บาท/ลิตร)
 
UG95
GSH95
GSH91
E20
Diesel
ราคาขายปลีก
35.16
29.40
28.58
27.18
26.39
 

ที่มา :  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-299-0000
 
ราคาน้ำมัน ย้อนหลัง
ราคาน้ำมันวันที่ 22-05-58 และ ราคาน้ำมันย้อนหลัง คลิก..>>

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 


PRICE STRUCTURE OF PETROLEUM PRODUCT IN BANGKOK
โครงสร้างราคาน้ำมัน / ค่าการตลาดราคาน้ำมัน
 
 

ความหมายของค่าต่างๆ ในตารางค่าการตลาดน้ำมัน
EX-REFIN.(AVG) ราคา ณ โรงกลั่น
TAX (B./LITRE) ภาษีสรรพสามิต
M. TAX (B./LITRE) ภาษีเทศบาล
OIL FUND (1) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
CONSV.FUND กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
WHOLESALE PRICE (WS) ราคาขายส่ง (หน้าโรงกลั่น)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ราคาขายส่ง)
MARKETING MARGIN ค่าการตลาด (ผู้ค้าน้ำมัน)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (่ค่าการตลาด)
RETAIL PRICE ราคาขายปลีก(หน้าปั้ม) 


Copy Right © iwebgas.com  :: ติดต่อโฆษณา E-mail : iwebgas@hotmail.com