ติดแก๊ส
 

 
 
วันที่
สถานการณ์น้ำมันโลก

13 ส.ค. 57

เบรนท์ร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 13 เดือน หลังอุปทานน้ำมันดิบโอเปกพุ่ง ขณะที่ความต้องการใช้ยังไม่มากนัก
ไทยออยล์คาดราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสในสัปดาห์นี้
จะเคลื่อนไหวที่กรอบ 95-100 เหรียญฯ ต่อบาร์เรล ส่วนน้ำมันดิบเบรนท์เคลื่อนไหวในกรอบ 102-107 เหรียญฯ

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมัน :  

- ราคาน้ามันเบรนท์ร่วงแตะระดับต่าสุดนับแต่เดือน ก.ค. 56 หลังรายงานประจาเดือนจากสานักงานพลังงานสากลแสดงตัวเลขการผลิตน้ามันดิบ
จากโอเปกเดือน ก.ค. ว่าปรับเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน ที่ 30.44 ล้านบาร์เรลต่อวัน ทั้งนี้ เนื่องจากการผลิตของซาอุดิอาระเบีย ลิเบียและอิรักที่ปรับเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ IEA ยังปรับลดคาดการณ์ความต้องการใช้น้ามันปี 2558 ลง 90,000 บาร์เรลต่อวัน มาเติบโตอยู่ที่ 1.32 ล้านบาร์เรลต่อวันด้วย

- ด้านรายงานประจาเดือนของสานักสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ ก็ปรับลดคาดการณ์ความต้องการใช้น้ามันปี 2557 และ 58 ลง 10,000 และ 90,000 บาร์เรลต่อวัน มาเติบโตอยู่ที่ 1.12 และ1.32 ล้านบาร์เรลต่อวัน ตามลาดับ ทั้งยังปรับเพิ่มคาดการณ์ปริมาณการผลิตน้ามันดิบของสหรัฐฯ ปีนี้และปีหน้าขึ้น
มาอยู่ที่ 8.5 และ 9.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน ตามลาดับด้วย หลังการผลิตของสหรัฐฯ
ล่าสุดเดือน ก.ค. เฉลี่ยสูงถึง 8.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน

- นอกจากนี้ตลาดยังคลายความเรื่องอุปทานน้ามันตึงตัวลงบ้าง หลังการซ้อมรบที่บริเวณชายแดนยูเครนของกองทัพรัสเซียเสร็จสิ้นลงเมื่อสุด
สัปดาห์ที่ผ่านมา ประกอบกับกลุ่มกบฎแบ่งแยกดินแดนฝักใฝ่รัสเซียในยูเครน ประกาศพร้อมหยุดยิง ขณะที่เหตุการณ์ทางตอนเหนือของอิรักก็ยังไม่ได้ส่งผล กระทบต่อการส่งออกน้ามันทางตอนใต้ของประเทศแต่อย่างใด

- ตัวเลขความรู้สึกนักลงทุนของเยอรมนี (ZEW survey) เดือน ส.ค. ที่ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 8.6 ซึ่งถือว่าเป็นระดับต่าสุดในรอบ 1 ปีครึ่ง หลังปัญหาความขัดแย้งในยูเครนสร้างความไม่มั่นใจต่อเศรษฐกิจของประเทศ
ผู้นากลุ่มยูโรโซน ประกอบกับมาตรการคว่าบาตรรัสเซียโดยนานาประเทศ อาจส่งผลให้ภาพรวมความต้องการใช้น้ามันมีแนวโน้มปรับลดลง

- สถาบันปิโตรเลียมด้านพลังงานของสหรัฐฯ (API) รายงานปริมาณน้ามันดิบ
คงคลังสหรัฐฯ ณ วันที่ 8 ส.ค. 2557 ว่าปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 229,000 บาร์เรล มาอยู่ที่ 364.2 ล้านบาร์เรล สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าจะ เพิ่มขึ้นมากถึง 2 ล้านบาร์เรล ขณะที่ปริมาณน้ามันดิบที่สต๊อกคุชชิ่งก็ปรับ เพิ่มขึ้นด้วยราว 469,000 บาร์เรล

ราคาน้ามันเบนซิน ปรับเพิ่มขึ้นสวนทางกับราคาน้ามันดิบดูไบ โดยราคาน้ามันเบนซินมีแนวโน้มมากขึ้นตามราคาเบนซินที่ตลาดสหรัฐฯ หลังมีการคาดการณ์ว่าปริมาณน้ามันเบนซินคงคลังสหรัฐฯ ที่จะประกาศใน
สัปดาห์นี้จะปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม ความต้องการใช้ในภูมิภาคยังคงไม่สูงมากนัก

ราคาน้ามันดีเซล ปรับลดลงมากกว่าราคาน้ามันดิบดูไบ ทั้งนี้เนื่องจากอุปทานน้ามันในภูมิภาคยังคงมีอยู่มาก ขณะที่การส่งออกน้ามันดีเซลจากอินเดียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเหลังความ
ต้องการใช้ภายในประเทศปรับลดลงราคาน้ำมันดิบ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)

13 ส.ค. 57

ที่มา : บริษัทไทยออลย์ จำกัด (มหาชน)
ราคาน้ำมันดิบจร
7 ส.ค.57
8 ส.ค.57
เปลี่ยนแปลง
เวสต์เท็กซัส 97.34 97.37
-0.71
เบรนท์
105.44
103,02
-1.66
ดูไบ
103.16
102,83
-0.25
เงินดอลล่าร์ (us$:ยูโร)
1.3362
1.3369
-0.0017
ดัชนีดาวโจนส์ (จุด)
16,368.27
16,560.54
-9.44
ราคาทองคำ(us$:ออนซ์)
1,312.50
1,310.60
2.60
                   
ราคาน้ำมันดิบสำเร็จรูปประเทศสิงค์โปร์ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)
ราคาน้ำมันดิบจร
7 ส.ค.57
8 ส.ค.57
เปลี่ยนแปลง
เบนซินออกเทน 95
111.57
112.04
0.26
น้ำมันก๊าดและอากาศยาน
117.54
116.75
-0.48
ดีเซลหมุนเร็ว 0.5% กำมะถัน
117.55
116.50
-0.49
น้ำมันเตา 3.5% กำมะถัน
94.07
92.74
-0.37
 
ราคาขายปลีกและค่าการตลาด (บาท/ลิตร)
 
UG95
GSH95
GSH91
E20
Diesel
ราคาหน้าโรงกลั่น
24.01
24.09
23.98
24.65
25.07
ภาษี
10.90
9.55
9.39
8.47
1.96
กองทุน
11.85
4.85
2.75
 0.50
1.55
ค่าการตลาด
1.00
1.44
1.36
1.56
1.27
ราคาขายปลีก
48.75
39.93
37.48
35.18
29.85
กบง. มีมติเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ามันเบนซิน, E85 1 บาท/ลิตร ส่วนแก๊สโซฮอล์และ E20 0.7 บาท/ลิตร มีผลวันที่ 7 ส.ค. 57
ปตท. ปรับลดราคาน้ามันกลุ่มโซฮอล์, E20 30 สต./ลิตร ส่วนเบนซิน ดีเซลและ E85 คงเดิม มีผลวันที่ 7 ส.ค. 57

ที่มา :  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-299-0000
 
ราคาน้ำมัน ย้อนหลัง
ราคาน้ำมันวันที่  13-08-57 และ ราคาน้ำมันย้อนหลัง คลิก..>>

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 


PRICE STRUCTURE OF PETROLEUM PRODUCT IN BANGKOK
โครงสร้างราคาน้ำมัน / ค่าการตลาดราคาน้ำมัน
 
 

ความหมายของค่าต่างๆ ในตารางค่าการตลาดน้ำมัน
EX-REFIN.(AVG) ราคา ณ โรงกลั่น
TAX (B./LITRE) ภาษีสรรพสามิต
M. TAX (B./LITRE) ภาษีเทศบาล
OIL FUND (1) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
CONSV.FUND กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
WHOLESALE PRICE (WS) ราคาขายส่ง (หน้าโรงกลั่น)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ราคาขายส่ง)
MARKETING MARGIN ค่าการตลาด (ผู้ค้าน้ำมัน)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (่ค่าการตลาด)
RETAIL PRICE ราคาขายปลีก(หน้าปั้ม) 


Copy Right © iwebgas.com  :: ติดต่อโฆษณา E-mail : iwebgas@hotmail.com