ติดแก๊ส
 

 
 
วันที่
สถานการณ์น้ำมันโลก

22 ธ.ค. 57

ราคาน้ำมันดิบดีดกลับหลังนักลงทุนแห่ทำกำไร ตลาดคาดแนวรับสำคัญที่ 60 เหรียญสหรัฐฯ
ไทยออยล์คาดราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสใน
สัปดาห์นี้จะเคลื่อนไหวที่กรอบ 53-58 เหรียญฯ ต่อบาร์เรล ส่วนน้ำมันดิบเบรนท์เคลื่อนไหวในกรอบ 58-63 เหรียญฯ

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมัน :  

+ ราคาน้ามันดิบทั้งเบรนท์และเวสเท็กซัสดีดตัวกลับขึ้นมาอีกครั้งเมื่อวันศุกร์สุดสัปดาห์ หลังนักลงทุนพากันกลับเข้ามาซื้อขายทำกำไรใน ตลาดน้ามันอีกครั้ง หลังราคา
น้ามันปรับลดลงไปแตะระดับต่าสุดนับแต่ปี 2552 เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยการดีดกลับครั้งนี ้ถือเป็นการ ดีดกลับที่แรงที่สุดในรอบเกือบ 2 ปี

+ นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลายแห่งมองว่าระดับราคาน้ามันดิบเบรนท์ที่ราว 60 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ถือเป็นแนวรับที่ส าคัญซึ่ง สะท้อนมาจากการเคลื่อนไหว ของราคาน ้ามันในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ความผันผวนของราคาน้ามัน
ในช่วงนี ้ถือว่ายังคงมีความไม่แน่นอน อยู่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของ การลงทุน ขณะที่ภาพของปัจจัยพื้นฐานยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก

- ราคาน้ามันที่ระดับต่าเกินไปอาจท าให้เกิดผลดีต่อการลงทุนการผลิตน้
(shale oil) ในบริเวณรัฐนอร์ท ดสหรัฐฯ ทั้งนี ้เนื่องจากกฎหมายสหรัฐฯ ระบุว่า หากราคาเฉลี่ยเดือนของน้ามัน5 เดืติดต่อกัน ผู้ผลิตจะมีสิทธิได้รับเงินลดหย่อน ภาษีมูลค่า 53,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น 6.5% ของภาษีขุดเจาะ
น้า 2558 ราคาเกณฑ์ถูกกำหนดไว้ที่ 55.08 เหรียญฯ ซึ่งหากราคา
น้ามันยังคงอยู่ในระดับต่าเช่ผู้ผลิตจะได้รับการลดหย่อนภาษีได้ช่วงกลางปี
หน้าได้

- ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดน้ามัน (major oil company) เริ่มมองหาทาง ควบรวมกิจการของบริษัทสำรวจและผลิตปิโได้รับผลกระทบทางการ เงินท่ามกลางราคาน้ามันที่ผันผวนในระดับต่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแอฟริกา
เอเชีย รวมถึงสหรัตลาดลูกค้าของตนไว้ ซึ่งการควบรวมกิจการจะส่งผลให้การ
ดำเนินการทั้งด้านการผลิตและสำรวจปิโตรเลดำเนินการต่อไปได้

ราคาน้ามันเบนซิน ปรับลดลงน้อยกว่าราคาน้ามันดิบดูไบ โดยในตลาดยังคง
มีการนำเข้าของอินโดนีเซียให้เห็นอยู่บ้าง แม้จะไม่มากเท่าางไรก็ดี อุปทาน
น้ามันเบนซินในภระดับสูงรวมถึงปริมาณน้ามันเบนซินคงคลังที่สิคโปร์ที่ล่าสุดมี การปรับเพิ่มขึ้นด้วย

ราคาน้ามันดีเซล ปรับลดลงมากกว่าราคาน้ามันดิบดูไบ เนื่องจากอุปทานใน ภูมิภาคที่ยังคงอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ดี แนวโน้มการส่ลงหรืออาจไม่มีการ
ส่งออกน้ามันดี.ค. เพราะเน้นขายในประเทศมากขึ้นหลังราคาน้ามันในตลาด ต่างประเทศตกต่ำ รวมถึงแรงซื้อที่มีให้เห็นจากอินโดนีเซียที่นำเข้าไปใช้หมือง
เพื่อทดแทนถ่านหินที่ในระยะนี้มีราคาสูงส่งแรงหนุนต่อตลาดน้ำมันดีเซล



ราคาน้ำมันดิบ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)

22 ธ.ค. 57

ที่มา : บริษัทไทยออลย์ จำกัด (มหาชน)
ราคาน้ำมันดิบจร
18 ธ.ค.57
19 ธ.ค.57
เปลี่ยนแปลง
เวสต์เท็กซัส 54.11 56.52 2.41
เบรนท์
59.27
61.38
2.11
ดูไบ
57.14
55.26
-1.88
เงินดอลล่าร์ (us$:ยูโร)
1.2285
1.2224
-0.0061
ดัชนีดาวโจนส์ (จุด)
17,778.15
17,804.80
26.65
ราคาทองคำ(us$:ออนซ์)
1,194.80
1,196.00
26.65
                   
ราคาน้ำมันดิบสำเร็จรูปประเทศสิงค์โปร์ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)
ราคาน้ำมันดิบจร
18 ธ.ค.57
19 ธ.ค.57
เปลี่ยนแปลง
เบนซินออกเทน 95
69.12
67.62
-1.50
น้ำมันก๊าดและอากาศยาน
75.67
73.88
-1.79
ดีเซลหมุนเร็ว 0.5% กำมะถัน
74.51
72.31
-2.20
น้ำมันเตา 3.5% กำมะถัน
51.36
50.18
-1.18
 
ราคาขายปลีกและค่าการตลาด (บาท/ลิตร)
 
UG95
GSH95
GSH91
E20
Diesel
ราคาหน้าโรงกลั่น
15.34
16.31
16.19
18.46
17.22
ภาษี
8.62
7.54
7.41
6.70
5.35
กองทุน
9.40
3.90
2.20
 0.45
2.00
ค่าการตลาด
3.99
2.55
2.48
1.37
2.33
ราคาขายปลีก
37.36
30.30
28.28
26.98
26.89
ปตท.-บางจากปรับลดราคาน ้ามันเบนซินโซฮอล์ลง 2 บาท/ลิตร E85 ลง 20 สต./ลิตร และดีเซลลง 1 บาท/ลิตร มีผลตั้งแต่ 16 ธ.ค. 57
ครม.มีมติเพิ่มภาษีสรรพสามิตดีเซลขึ้น 2.75 บาท/ลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 57
กบง. มีมติลดเงินเก็บเข้ากองทุนน ้ามันดีเซลลง 2.75 บาท/ลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 57

ที่มา :  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-299-0000
 
ราคาน้ำมัน ย้อนหลัง
ราคาน้ำมันวันที่ 22-12-57 และ ราคาน้ำมันย้อนหลัง คลิก..>>

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 


PRICE STRUCTURE OF PETROLEUM PRODUCT IN BANGKOK
โครงสร้างราคาน้ำมัน / ค่าการตลาดราคาน้ำมัน
 
 

ความหมายของค่าต่างๆ ในตารางค่าการตลาดน้ำมัน
EX-REFIN.(AVG) ราคา ณ โรงกลั่น
TAX (B./LITRE) ภาษีสรรพสามิต
M. TAX (B./LITRE) ภาษีเทศบาล
OIL FUND (1) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
CONSV.FUND กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
WHOLESALE PRICE (WS) ราคาขายส่ง (หน้าโรงกลั่น)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ราคาขายส่ง)
MARKETING MARGIN ค่าการตลาด (ผู้ค้าน้ำมัน)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (่ค่าการตลาด)
RETAIL PRICE ราคาขายปลีก(หน้าปั้ม)



 


Copy Right © iwebgas.com  :: ติดต่อโฆษณา E-mail : iwebgas@hotmail.com