ติดแก๊ส
 

 
 
วันที่
สถานการณ์น้ำมันโลก
26-8-2016

ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้น เนื่องจากความกังวล ว่าอุปทานอาจสะดุด หลังสหรัฐฯยิงตอบโต้อิหร่าน ในบริเวณอ่าวเปอร์เซีย

ไทยออยล์คาดการณ์ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์นี้ ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสเคลื่อนไหวในกรอบ 46-50 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เคลื่อนไหวในกรอบ 47-52 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

ราคาน้ำมัน

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมัน :  

+ ราคาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัสปรับขึ้นประมาณร้อยละ 1 เนื่องจากเกิดความกังวล ในตลาดจากความตึงเครียดทางการทหารระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน โดยกองกาลังทหารเรือสหรัฐฯ ได้มีการยิง 3 นัด หลังเรือเร็วของอิหร่าน เข้ามาใกล้เรือสองลาของสหรัฐฯ ในบริเวณตอนเหนือของอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งในช่วงต้นสัปดาห์ได้มีการรายงานเหตุการณ์ว่าเรืออิหร่านหลายลาได้คุกคาม
เรือสหรัฐฯ ในบริเวณใกล้กับช่องแคบเฮอร์มุส ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการสัญจรของ
เรือบรรทุกน้ามันจานวนมาก

+ สุนทรพจน์ของนางเยเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ประจาปีที่จะมีขึ้นในวันนี้ที่เมืองแจ๊คสัน โฮล รัฐไวโอมิ่ง อาจส่งสัญญาณว่าสหรัฐฯชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ย จึงอาจทาให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯปรับตัวอ่อนค่าลงต่อเนื่อง ซึ่งส่งแรงหนุนให้ราคาน้ามันปรับเพิ่มขึ้น

-กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานจานวนยอดผู้ขอรับสิทธิประโยชน์
จากการว่างงานรายสัปดาห์ สิ้นสุด ณ วันที่ 20 ส.ค. ปรับลดลง 1,000 ราย
มาอยู่ที่ 261,000 ราย โดยนับเป็นระดับที่ต่าสุดในรอบ 5 สัปดาห์ และสวนทางกับที่คาดการณ์ว่าจะปรับเพิ่มขึ้นมาที่ 265,000 ราย

-นายกกระทรวงพลังงาน ซาอุดิอาระเบีย ให้ความเห็นว่าการจากัดปริมาณการผลิตอาจยังไม่มีความจาเป็น แม้ว่าอุปทานจะอยู่ในระดับสูง โดยอุปสงค์ที่มีอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้ตลาดเข้าสู่ภาวะสมดุล ซึ่งทาให้แนวโน้มของผลการเจรจาระหว่าง สมาชิกในกลุ่มโอเปกและกลุ่มประเทศนอกกลุ่มโอเปก เรื่องการคงกาลังการผลิต ที่จะมีขึ้นในวันที่ 26-28ก.ย. มีความเป็นไปได้ต่า

ราคาน้ามันเบนซิน ปรับตัวเพิ่มขึ้นสวนทางกับราคาน้ามันดิบดูไบ เนื่องจากจากอุปสงค์ปรับตัวสูงขึ้น หลังโรงกลั่นในภูมิภาคเอเชีย จะเข้าสู่ช่วงปิดซ่อมบารุงในเดือน ก.ย. นี้ ประกอบกับปริมาณ น้ามันเบนซิน
ขนส่งทาง เรือในญี่ปุ่นรายสัปดาห์ปรับ
ตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8 หลังอุณหภูมิสูงขึ้นในฤดูร้อน และราคาขายปลีกที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

ราคาน้ามันดีเซล
ปรับตัวลดลงน้อยกว่าราคาน้ามันดิบดูไบ เนื่องจากอุปสงค์ที่มีอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ราคาน้ามันดีเซลยังคงได้รับแรงกดดันภาวะอุปทานล้นตลาด หลังปริมาณน้ามันดีเซลคงคลังรายสัปดาห์ในญี่ปุ่นปรับสูงขึ้นร้อยละ 7
จากสัปดาห์ก่อน หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 6จากปีก่อนหน้า


ราคาน้ำมันดิบ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)

26 ส.ค. 59

ที่มา : บริษัทไทยออลย์ จำกัด (มหาชน)
ราคาน้ำมันดิบจร
25-08-59
เปลี่ยนแปลง
เวสต์เท็กซัส 47.33 0.56
เบรนท์
49.67
0.62
ดูไบ
45.49
-0.32
      
ราคาน้ำมันดิบสำเร็จรูปประเทศสิงค์โปร์ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)
ราคาน้ำมันดิบจร
25-08-59
เปลี่ยนแปลง
เบนซินออกเทน 95
57.46
0.45
น้ำมันก๊าดและอากาศยาน
55.84
-0.17
ดีเซลหมุนเร็ว 0.5% กำมะถัน
55.87
0.28
น้ำมันเตา 3.5% กำมะถัน
39.84
-0.30
 
ราคาขายปลีกและค่าการตลาด (บาท/ลิตร)
 
UG95
GSH95
GSH91
E20
E85
Diesel
ราคาขายปลีก
31.76
24.65
24.38
22.14
17.99
24.19
ปตท.และบางจาก ปรับลดราคาดีเซล 50สตางค์/ลิตร ส่วนน้ามันเบนซิน-โซฮอล์คงเดิมมีผลวันที่ 26 ส.ค. 59

ที่มา :  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-299-0000
ราคาน้ำมัน ย้อนหลัง
ราคาน้ำมันวันที่ 26-08-59 และ ราคาน้ำมันย้อนหลัง คลิก..>>

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน PRICE STRUCTURE OF PETROLEUM PRODUCT IN BANGKOK
โครงสร้างราคาน้ำมัน / ค่าการตลาดราคาน้ำมัน
 
 

ความหมายของค่าต่างๆ ในตารางค่าการตลาดน้ำมัน
EX-REFIN.(AVG) ราคา ณ โรงกลั่น
TAX (B./LITRE) ภาษีสรรพสามิต
M. TAX (B./LITRE) ภาษีเทศบาล
OIL FUND (1) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
CONSV.FUND กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
WHOLESALE PRICE (WS) ราคาขายส่ง (หน้าโรงกลั่น)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ราคาขายส่ง)
MARKETING MARGIN ค่าการตลาด (ผู้ค้าน้ำมัน)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (่ค่าการตลาด)
RETAIL PRICE ราคาขายปลีก(หน้าปั้ม) 


Copy Right © iwebgas.com  :: ติดต่อโฆษณา E-mail : iwebgas@hotmail.com