ติดแก๊ส
 

 
 
วันที่
สถานการณ์น้ำมันโลก

28 ส.ค 58

ราคาน้ำมันดิบทะยาน หลังตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวดีขึ้น และการประกาศหยุดการส่งออกน้ำมันดิบ Bonny Light
ไทยออยล์คาดราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสสัปดาห์หน้า
เคลื่อนไหวที่กรอบ38-43 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ส่วนน้ำมันดิบเบรนท์เคลื่อนไหวในกรอบ 43-48เหรียญสหรัฐฯ
ต่อบาร์เรล
 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมัน :  

+ราคาน้ามันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเป็นการปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดระหว่างวันในรอบ 6 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากตลาดหุ้นทั่วโลกกลับมาดีขึ้นอีกครั้ง หลังจากนักลงทุนมีความหวังต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีน ประกอบกับตัวเลขคาดการณ์ปริมาณน้ามันดิบคงคลังที่จุดส่งมอบน้ามันดิบคุชชิ่ง โอกลาโฮมาของสัปดาห์นี้ คาดว่าจะปรับตัวลดลง รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 2 ประกาศออกมาในทิศทางที่ดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตาม ราคาน้ามันดิบยังคงถูกกดดันจากการแข็งค่าของค่าเงินสหรัฐฯ ในช่วงนี้

+ ปริมาณการส่งออกน้ามันดิบจาก Nigeria ปรับลดลงหลังจาก Shell ได้ออกมาประกาศงดการส่งออกน้ามันดิบ Bonny Light โดยเหตุสุดวิสัยเมื่อ วานที่ผ่านมา หลังจากมีประกาศปิดท่อส่งน้ามันดิบที่ใช้ขนส่งน้ามันดิบ BonnyLight2 ท่อหลัก ซึ่งมีกาลังการขนส่งรวมอยู่ที่ 180,000 บาร์เรลต่อวัน เนื่องจากมีการรั่ว ไหลของน้ามันดิบและมีการขโมยน้ามันดิบเกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้ ไม่ส่งผลกระทต่อตลาดน้ามันดิบมากนัก โดยกระทบเพียง 10ล้านบาร์เรลของน้ามัน ที่จะส่งออกในเดือน ก.ย. นี้

+ จีดีพี Q2/15 ของสหรัฐฯ ขยายตัว 3.7% ซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าจะขยายตัวเพียง 3.2% และมากกว่าไตรมาสก่อนหน้าที่ระดับ 2.3% โดยการขยายตัวดีขึ้นนั้น เกิดจากมีอุปสงค์ของสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการลงทุนเพื่อที่อยู่อาศัย และการลงทุนอื่นๆ ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากเช่นเดียวกัน

+ จานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกสหรัฐฯ สิ้นสุดวันที่ 22 ส.ค. ปรับตัวลดลง 6,000 ราย จากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 277,000 ราย มาสู่ระดับ 271,000 ราย ซึ่งการปรับลดลงนี้ใกล้เคียงกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 270,000ราย ขณะที่ค่าเฉลี่ย 4สัปดาห์อยู่ที่ 272,500ราย ซึ่งค่อนข้างมากกว่าเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ 271,500ราย

ราคาน้ามันเบนซิน
ปรับเพิ่มขึ้นน้อยกว่าราคาน้ามันดิบดูไบ เนื่องจากมีอุปทาน ที่เข้ามาในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง จึงทาให้ปริมาณน้ามันเบนซินคงคลังปรับเพิ่มขึ้น
1.66 ล้านบาร์เรล ถึงแม้ว่าจะมีโรงกลั่นน้ามันในสหรัฐฯ ปิดซ่อมบารุงฉุกเฉินก็ตาม ขณะที่อุปสงค์ก็มีปริมาณลดน้อยลงเนื่องจากใกล้จะสิ้นสุดฤดูกาลท่องเที่ยว

ราคาน้ามันดีเซล ปรับเพิ่มขึ้นน้อยกว่าราคาน้ามันดิบดูไบ เนื่องจากมีปริมาณ อุปทานจานวนมากในภูมิภาค ขณะที่อุปสงค์ยังคงคงที่อย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม ราคาน้ามันดีเซลได้รับแรงสนับสนุนจากโรงกลั่นน้ามันในเอเซียเหนือลดกาลังการกลั่นลง รวมถึงมีโรงกลั่นน้ามันปิดซ่อมบารุงฉุกเฉินราคาน้ำมันดิบ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)

28 ส.ค. 58

ที่มา : บริษัทไทยออลย์ จำกัด (มหาชน)
ราคาน้ำมันดิบจร
26-8-58
27-8-58
เปลี่ยนแปลง
เวสต์เท็กซัส 38.60 42.56 3.96
เบรนท์
43.14
47.56
4.42
ดูไบ
42.68
43.98
1.29
ดัชนีดาวโจนส์ (จุด)
16,285.51
16,654.77
369.26
              

ราคาน้ำมันดิบสำเร็จรูปประเทศสิงค์โปร์ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)
ราคาน้ำมันดิบจร
26-8-58
27-8-58
เปลี่ยนแปลง
เบนซินออกเทน 95
57.96
58.76
0.82
น้ำมันก๊าดและอากาศยาน
52.97
53.69
0.00
ดีเซลหมุนเร็ว 0.5% กำมะถัน
53.14
54.09
0.95
น้ำมันเตา 3.5% กำมะถัน
31.33
32.98
1.65
 
ราคาขายปลีกและค่าการตลาด (บาท/ลิตร)
 
UG95
GSH95
GSH91
E20
E85
Diesel
ราคาขายปลีก
33.06
26.50
25.68
24.28
21.78
22.49
ปตท. และบางจาก ปรับลดราคาน้ามันกลุ่มเบนซินลง 40 สต./ลิตร, E85 ลง 20 สต./ลิตร ส่วนดีเซลลง 40 สต./ลิตร มีผลวันที่ 26 ส.ค. 58

ที่มา :  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-299-0000
 
ราคาน้ำมัน ย้อนหลัง
ราคาน้ำมันวันที่ 28-08-58 และ ราคาน้ำมันย้อนหลัง คลิก..>>

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 


PRICE STRUCTURE OF PETROLEUM PRODUCT IN BANGKOK
โครงสร้างราคาน้ำมัน / ค่าการตลาดราคาน้ำมัน
 
 

ความหมายของค่าต่างๆ ในตารางค่าการตลาดน้ำมัน
EX-REFIN.(AVG) ราคา ณ โรงกลั่น
TAX (B./LITRE) ภาษีสรรพสามิต
M. TAX (B./LITRE) ภาษีเทศบาล
OIL FUND (1) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
CONSV.FUND กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
WHOLESALE PRICE (WS) ราคาขายส่ง (หน้าโรงกลั่น)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ราคาขายส่ง)
MARKETING MARGIN ค่าการตลาด (ผู้ค้าน้ำมัน)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (่ค่าการตลาด)
RETAIL PRICE ราคาขายปลีก(หน้าปั้ม) 


Copy Right © iwebgas.com  :: ติดต่อโฆษณา E-mail : iwebgas@hotmail.com