ติดแก๊ส
 

 
 
วันที่
สถานการณ์น้ำมันโลก

1 ก.ย. 57

เบรนท์ลงจากอุปทานน้ำมันที่ยังคงล้นตลาด ขณะที่ GDP สหรัฐฯ ที่ดีเกินคาดหนุนเวสเท็กซัสขึ้น
ไทยออยล์คาดราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสในสัปดาห์หน้า
จะเคลื่อนไหวที่กรอบ 92-98 เหรียญฯ ต่อบาร์เรล ส่วนน้ำมันดิบเบรนท์เคลื่อนไหวในกรอบ 100 - 105 เหรียญฯ

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมัน :  

+ ราคาน้ามันดิบปรับเพิ่มขึ้นหลังจากมีรายงานจากรัฐบาลยูเครนว่า รัสเซียได้ทำการ ส่งกองกาลังทหารเข้าไปช่วยกลุ่มกบฎในการบุกยึดเมือง ในยูเครนตะวันออกเพิ่มเติม โดยจากแหล่งข่าวเปิดเผยว่าล่าสุดกองก าลังกบฎดังกล่าวสามารถยึดเมือง Novoazovsk ได้แล้วและมีเป้ าหมายต่อไปคือการบุกยึดเมือง Mariupol อย่างไรก็ตามยูเครนเตรียมกองก าลังทหารเพื่อป้ องกันแล้ว สืบเนื่องจากเหตุการณ์ ดังกล่าว ส่งผลให้ยุโรปออกมาเตือนรัสเซียว่าหากไม่หยุดการด าเนินการดังกล่าว คาดจะมีการใช้มาตรการคว่าบาตรเพิ่มเติม
- อย่างไรก็ตามราคาน ้ามันดิบเบรนท์ยังคงถูกกดดันจากอุปทานที่อยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะในแถบ West African และ North Sea โดยผลจากอุปทานที่อยู่ ระดับสูง ส่งผลให้มีคาดการณ์ว่าจะมีการส่งน้ามันดิบจาก West African มาเอเชียสูงขึ้นจากประมาณ 1.59 ล้านบาร์เรลต่อวันเป็น 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยส่วนใหญ่การส่งออกที่เพิ่มขึ้นถูกส่งไปยังประเทศจีน

- จากผลการส ารวจปริมาณการผลิตน ้ามันดิบของกลุ่ม OPEC ในเดือน ส.ค. อยู่ที่ระดับ 30.15 ล้านบาร์เรลต่อวันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า สาเหตุเนื่องจาก การปรับเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิตน ้ามันดิบของลิเบีย
แองโกล่า และอิหร่าน อย่างไรก็ตามปริมาณการผลิตของอิรักปรับลดลง สืบเนื่องจากปัญหาสภาพอากาศท าให้การส่งออกลดลง

+ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือน ส.ค. 57 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.7 จุดมาอยู่ที่ระดับ 82.5 จุด และ ดัชนีการผลิตของรัฐ Chicago ในเดือน ก.ค. 57 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 11.7 จุดจากมาอยู่ที่ระดับ 63.7 โดยจากเศรษฐกิจที่ปรับตัวดี ขึ้นคาดจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การใช้น้ามันปรับตัวเพิ่มขึ้น

ราคาน้ามันเบนซิน ปรับเพิ่มขึ้นสวนทางราคาน้ามันดิบดูไบ เนื่องจากมีความ ต้องการใช้น้ามันจากอินโดนีเซียเพิ่มเติม หลังรัฐบาลมีการก าหนดโควต้า ในการจาหน่ายน้ามันเบนซินของโรงกลั่นที่สถานีบริการน้ามัน ประกอบกับโรงกลั่น ของ Pertamina 2 แห่งจะมีการปิดซ่อมบ ารุงในช่วงปลายเดือนกันยายน อย่างไรก็ตามราคายังคงถูกกดดันจากปริมาณสต๊อกน้ามันเบนซินที่สิงค์โปร์ที่ ปรับตัวเพิ่มขึ้น

ราคาน้ามันดีเซล ปรับลดลงตามน้ามันดิบดูไบ หลังอินเดียมีการเพิ่มปริมาณ การส่งออกมากขึ้น กดดันให้ปริมาณอุปทานในภูมิภาคเอเชียและตะวันออก
กลางสูงขึ้น ซึ่งสะท้อนได้จากปริมาณดีเซลคงคลังที่สิงค์โปร์ที่ปรับตัว เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามอุปทานน้ามันดีเซลที่มาเลเซียมีแนวโน้มลดลงหลังโรงกลั่นแห่งหนึ่ง มีปัญหาที่หน่วยกาจัดกามะถัน



ราคาน้ำมันดิบ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)

1 ก.ย. 57

ที่มา : บริษัทไทยออลย์ จำกัด (มหาชน)
ราคาน้ำมันดิบจร
28 ส.ค.57
29 ส.ค.57
เปลี่ยนแปลง
เวสต์เท็กซัส 94.55 95.96
1.41
เบรนท์
102.46
103.19
0.73
ดูไบ
100.48
100.19
-0.29
เงินดอลล่าร์ (us$:ยูโร)
1.3182
1.287.40
-0.0040
ดัชนีดาวโจนส์ (จุด)
17,080.66
17,098.45
18.88
ราคาทองคำ(us$:ออนซ์)
1,290.40
1,287.40
-3.00
                   
ราคาน้ำมันดิบสำเร็จรูปประเทศสิงค์โปร์ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)
ราคาน้ำมันดิบจร
28 ส.ค.57
29 ส.ค.57
เปลี่ยนแปลง
เบนซินออกเทน 95
112.73
112.94
0.21
น้ำมันก๊าดและอากาศยาน
116.28
116.03
-0.25
ดีเซลหมุนเร็ว 0.5% กำมะถัน
116.81
116.48
-0.33
น้ำมันเตา 3.5% กำมะถัน
94.16
94.06
-0.10
 
ราคาขายปลีกและค่าการตลาด (บาท/ลิตร)
 
UG95
GSH95
GSH91
E20
Diesel
ราคาหน้าโรงกลั่น
23.88
23.97
23.85
24.55
24.71
ภาษี
9.10
8.02
7.89
7.16
2.79
กองทุน
10
4.50
2.80
 1.05
1.25
ค่าการตลาด
1.88
1.31
1.24
1.23
1.24
ราคาขายปลีก
44.86
37.80
35.78
33.98
29.99
กบง. มีมติลดเก็บเงินกองทุนน้ำมันเบนซิน 2.1 บ./ลิตร โซฮอล์ 95 และ 91 ลง 60 และ 20สต./ลิตร รวมถึงดีเซล 55 สต./ลิตร
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจยุโรป - ส.ค. 57 102.2 100.6 101.47 ขณะที่เก็บเงินกองทุน E20 ขึ้น 30 สต./ลิตร และ E85 ขึ้น 1.52 บำท/ลิตร มีผลวันที่ 29 ส.ค. 57

ที่มา :  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-299-0000
 
ราคาน้ำมัน ย้อนหลัง
ราคาน้ำมันวันที่ 1-09-57 และ ราคาน้ำมันย้อนหลัง คลิก..>>

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 


PRICE STRUCTURE OF PETROLEUM PRODUCT IN BANGKOK
โครงสร้างราคาน้ำมัน / ค่าการตลาดราคาน้ำมัน
 
 

ความหมายของค่าต่างๆ ในตารางค่าการตลาดน้ำมัน
EX-REFIN.(AVG) ราคา ณ โรงกลั่น
TAX (B./LITRE) ภาษีสรรพสามิต
M. TAX (B./LITRE) ภาษีเทศบาล
OIL FUND (1) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
CONSV.FUND กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
WHOLESALE PRICE (WS) ราคาขายส่ง (หน้าโรงกลั่น)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ราคาขายส่ง)
MARKETING MARGIN ค่าการตลาด (ผู้ค้าน้ำมัน)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (่ค่าการตลาด)
RETAIL PRICE ราคาขายปลีก(หน้าปั้ม)



 


Copy Right © iwebgas.com  :: ติดต่อโฆษณา E-mail : iwebgas@hotmail.com