ติดแก๊ส
 

 
 
วันที่
สถานการณ์น้ำมันโลก

31 ต.ค. 57

น้ำมันดิบปรับร่วงหลังค่าเงินสหรัฐฯ กลับมา แข็งค่าขึ้นในรอบ 3 สัปดาห์จากการยุติ QE
ไทยออยล์คาดราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสในสัปดาห์
หน้าจะเคลื่อนไหวที่กรอบ 80-85 เหรียญฯ ต่อบาร์เรล ส่วนน้ำมันดิบเบรนท์เคลื่อนไหวในกรอบ 83-88 เหรียญฯ

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมัน :  

- ราคาน้ามันดิบเบรนท์และเวสต์เท็กซัสปรับตัวลดลงหลังจากได้ปรับเพิ่มต่อเนื่อง
เป็นเวลา 2 วันก่อนหน้านี ้ โดยได้รับแรงกดดันจาก ค่าเงินดอลลาร์ของสหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้น และปรับตัวสูงที่สุดในรอบ 3 สัปดาห์ ภายหลังธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ได้ประกาศยุติ โครงการซื้อสินทรัพย์ หรือมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ลงในวันพุธที่ผ่าน ซึ่งมาตรการนี้ดำเนินการมากว่า 6 ปี โดยค่าเงิน ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งทำให้ราคาน้ามันแพงขึ้นสำหรับผู้ที่ถือครองเงินสกุลอื่นๆ
ที่ไม่ใช่เงินดอลล่าร์สหรัฐฯ

+/- นักลงทุนได้ตั้งความหวังไว้กับการปรับลดการผลิตน้ามันดิบลงจากกลุ่ม โอเปกที่ก าลังจะมีการประชุมในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดย ได้เฝ้าจับตามองการ ประชุมของกลุ่มโอเปกในวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งอาจมีการหารือกัน ในการปรับลดกำลังการผลิตน้ามันในกลุ่ม หลังจากมีการผลิตน้ามันมากกว่าเกิน ความจำเป็น ซึ่งที่ผ่านมา เลขาธิการกลุ่มโอเปก ได้ออกมาคาดการณ์ว่า ระดับการ ผลิต น้ามันดิบของกลุ่มโอเปกในปี 2558 จะไม่เปลี่ยนแปลงมากนักจากปี 2557

+ อย่างไรก็ตาม ในวันพฤหัสบดีที่ผ่าน กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ ได้ประกาศตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ของ ไตรมาสที่ 3 ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.5 ซึ่งมากกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์หลายคนได้ คาดการณ์ไว้ ที่ ร้อยละ 3.0 เท่านั้น ซึ่งเป็นผล มาจากการเติบโตของการลงทุน ในภาคธุรกิจและการใช้จ่ายภาคครัวเรือน โดยจีดีพีที่เพิ่มขึ้นนี้ทำให้นักลงทุน มีความเชื่อมั่นใน เศรษฐกิจของสหรัฐฯ มากยิ่งขึ้น และมีการคาดการณ์ว่าการ
ฟ้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะช่วยให้เศรษฐกิจฯ โลกเติบโตตามไปด้วย

ราคาน้ามันเบนซิน ปรับตัวเพิ่มขึ้นสวนทางราคาน้ามันดิบดูไบ เนื่องจากยังมีแรง
ซื้อจากอินโดนีเซียค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นผลจากการปิดซ่อมโรงกลั่นในประเทศ นอกจากนี้ยังมีอุปสงค์จากตะวันออกกลางกลับ เข้ามาหนุนตลาดเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี อุปทานที่ล้นตลาดในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโรงกลั่นในจีนที่ผลิตน้ามัน เบนซินได้มากขึ้น ยังคงเป็นปัจจัยกดดันราคาไม่ให้ปรับสูงขึ้นมากนัก

ราคาน้ามันดีเซล ปรับตัวเพิ่มขึ้นสวนทางราคาน้ามันดิบดูไบ เนื่องจากมี แรงหนุน จากอุปสงค์ที่ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากมาเลเซียและสิงคโปร์ นอกจากนี้ราคาน้ามัน
ดีเซล ยังได้รับแรงหนุนจากสต็อกน้ามันดีเซลที่ลดลงของญีปุ่นอีกด้วย



ราคาน้ำมันดิบ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)

31 ต.ค. 57

ที่มา : บริษัทไทยออลย์ จำกัด (มหาชน)
ราคาน้ำมันดิบจร
29 ต.ค 57
30 ต.ค.57
เปลี่ยนแปลง
เวสต์เท็กซัส 82.20 81.12
-1.08
เบรนท์
87.12
86.24
-0.88
ดูไบ
84.31
84.22
-0.09
เงินดอลล่าร์ (us$:ยูโร)
1.2631
1.2607
-0.0024
ดัชนีดาวโจนส์ (จุด)
16,974.31
17,195.42
221.11
ราคาทองคำ(us$:ออนซ์)
1,224.90
1,198.60
-26.30
                   
ราคาน้ำมันดิบสำเร็จรูปประเทศสิงค์โปร์ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)
ราคาน้ำมันดิบจร
29 ต.ค 57
30 ต.ค.57
เปลี่ยนแปลง
เบนซินออกเทน 95
98.13
99.92
1.79
น้ำมันก๊าดและอากาศยาน
100.62
101.16
0.54
ดีเซลหมุนเร็ว 0.5% กำมะถัน
98.56
99.19
0.63
น้ำมันเตา 3.5% กำมะถัน
76.78
76.76
-0.02
 
ราคาขายปลีกและค่าการตลาด (บาท/ลิตร)
 
UG95
GSH95
GSH91
E20
Diesel
ราคาหน้าโรงกลั่น
21.42
21.79
21.67
22.86
21.59
ภาษี
8.98
7.89
7.76
7.06
2.75
กองทุน
10.00
4.50
2.80
 1.05
3.95
ค่าการตลาด
2.47
1.62
1.51
1.51
1.09
ราคาขายปลีก
42.86
35.80
33.78
32.48
29.39
ปตท.-บางจากลดราคาน ้ามันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลล์ 30 สต./ลิตร มีผลวันที่ 18 ต.ค. 57

ที่มา :  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-299-0000
 
ราคาน้ำมัน ย้อนหลัง
ราคาน้ำมันวันที่ 31-10-57 และ ราคาน้ำมันย้อนหลัง คลิก..>>

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 


PRICE STRUCTURE OF PETROLEUM PRODUCT IN BANGKOK
โครงสร้างราคาน้ำมัน / ค่าการตลาดราคาน้ำมัน
 
 

ความหมายของค่าต่างๆ ในตารางค่าการตลาดน้ำมัน
EX-REFIN.(AVG) ราคา ณ โรงกลั่น
TAX (B./LITRE) ภาษีสรรพสามิต
M. TAX (B./LITRE) ภาษีเทศบาล
OIL FUND (1) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
CONSV.FUND กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
WHOLESALE PRICE (WS) ราคาขายส่ง (หน้าโรงกลั่น)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ราคาขายส่ง)
MARKETING MARGIN ค่าการตลาด (ผู้ค้าน้ำมัน)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (่ค่าการตลาด)
RETAIL PRICE ราคาขายปลีก(หน้าปั้ม)



 


Copy Right © iwebgas.com  :: ติดต่อโฆษณา E-mail : iwebgas@hotmail.com