ติดแก๊ส
 

 
 
วันที่
สถานการณ์น้ำมันโลก

2 ต.ค 58

ราคาน้ำมันดิบปรับลด หลังนักลงทุนคลายความกังวล จากเหตุพายุเฮอร์ริเคน Joaquin
ไทยออยล์คาดราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสสัปดาห์หน้าเคลื่อน
ไหวที่กรอบ 43-48 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ส่วนน้ำมันดิบ เบรนท์เคลื่อนไหวในกรอบ 46-52 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมัน :  

- ราคาน้ามันดิบวานนี้ได้ปรับตัวลดลง โดยนักลงทุนได้คลายความ กังวลจากเหตุพายุเฮอร์ริเคน Joaquin หลังจากทางการสหรัฐฯ ได้ปรับเปลี่
เส้นทางของพายุลูกนี ้ใหม่ หลังจากก่อนหน้านี ้ได้พยากรณ์ว่าพายุ Joaquin จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งสหรัฐฯ ที่ชายฝั่งนิวน ้ามันส าเร็จรูปของโรงกลั่น 9 แห่งในฝั่งตะวันออก (U.S. East Coast) มีก าลังการกลั่นราว 1.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยศูนย์เฮอร์ริ(NHC) ได้เปลี่ยนการคาดการณ์ใหม่ ว่าพายุจะเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสหรัฐฯ ห่างออกไป 100 ไมล์ทางทิศตะวันออก ของเมืองนิวยอร์กแทน ทั้เคน Joaquin มีความรุนแรงในระดับ 3 และคาดว่าเมื่อเข้าฝั่งจะลดระดับลงเป็นพายุโซนร้อน

+ ราคาน้ามันดิบยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากเหตุความไม่สงบและ ความขัดแย้งใน ประเทศซีเรีย ที่มลอิหร่านได้ส่กองกำลังทหารภาคพื้นดินเข้าสู่พื้นที่สู้รบ เพื่อสนับสนุนรัฐบาล ของประธานาธิบดีบาช-อัสซาด นอกจากนี ้ฝูงบินรบของรัสเซียยัอากาศในหลายจังหวัดของซีเรียเป็นวันที่สอง หลังจากวุฒิสภาลงมติเป็นเอกฉันท์อนุญาตให้ประธซีเรียได้ โดยเป้ าหมายในการโจมตีกองก าลังติดอาวุธไอซิสในประเทศซีเรีย อย่างไรก็ตามหลายฝ่ายยังคงกังวลว่าเป้ าอสนับสนุนรัฐบาของประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาด ซึ่งเป็นการกระท าที่ตรงกันข้ามของกองทัพสหรัฐฯ ที่สนับสนุนกลุ่มกอง

- ดัชนีภาคการผลิต (PMI) ของสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนได้ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้ามาอยู่ที่ระดับ 50.2 จาก 51.1 ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานักวิเคราะห์หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ และเป็นระดับที่ต่าที่สุด ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 หรือต ่าที่สุดในรอบเกือบ 2 ปี ทั้งนี้ดัชนี
PMI ภาคการผลิตที่ปรลดลงเป็นผลมาจาก ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างมากในเดือนกันยายนที่ผ่ซบเซาจากสภาพ เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง อย่างไรของตามภาคการผลิตของสหรัฐฯ ยังคงขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 33

ราคาน้ามันเบนซิน ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าราคาน้ามันดิบดูไบ โดยตลาดได้รับแรงหนุนจากความต้องการซื้อจากประเทศเวียดนามและอินเดีย ประกอบกับอุปทานงตัวมากขึ ้นในช่วงปิดซ่อมบ ารุงโรงกลั่นประจ4 (Autumn refinery maintenance) ในหลายๆ ประเทศ อย่างไรก็ตาม ตลาดมีแนวโน้มที่จะได้รับแรงกดดันจากอุปทานที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากโรงกลั่นในภูมิภาคเร่งผลิตน้ามซินเนื่องจากค่าการกลั่นที่ดี

ราคาน้ามันดีเซล ปรับเพิ่มขึ้นน้อยกว่าราคาน้ามันดิบดูไบ เนื่องจากตลาดได้รับแรงกดดันจากอุปทานที่มากเกินพอ โดยปริมาณน้ามันส าเร็จร Middle Distillates ณ ประเทศสิงคโปร์ได้ปรับตัวเพิ่มขึ631,000 บาร์เรลขึ้
ระดับ 14.6 ล้านบาร์เรลซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบเกือบ 4 ปี

ราคาน้ำมันดิบ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)

2 ต.ค 58

ที่มา : บริษัทไทยออลย์ จำกัด (มหาชน)
ราคาน้ำมันดิบจร
30-9-58
1-10-58
เปลี่ยนแปลง
เวสต์เท็กซัส 44.43 44.74 -0.35
เบรนท์
47.37
47.69
-0.68
ดูไบ
43.77
45.62
2.26
              
ราคาน้ำมันดิบสำเร็จรูปประเทศสิงค์โปร์ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)
ราคาน้ำมันดิบจร
30-9-58
1-10-58
เปลี่ยนแปลง
เบนซินออกเทน 95
65.50
67.26
2.73
น้ำมันก๊าดและอากาศยาน
58.46
59.57
0.98
ดีเซลหมุนเร็ว 0.5% กำมะถัน
58.55
59.01
0.64
น้ำมันเตา 3.5% กำมะถัน
36.69
37.14
0.90
 
ราคาขายปลีกและค่าการตลาด (บาท/ลิตร)
 
UG95
GSH95
GSH91
E20
E85
Diesel
ราคาขายปลีก
33.76
26.80
26.38
24.98
22.48
23.29
ปตท. และบางจาก ปรับราคาน้ามันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ขึ้น 50 สต./ลิตร ยกเว้น E85 เพิ่มขึ้น 30 สต./ลิตร มีผลวันที่ 25 ก.ย. 58

ราคาและดัชนีสาคัญที่มีผลต่อราคาน้ามัน
ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ จุด 16,272.01 -12.69

ที่มา :  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-299-0000


ราคาน้ำมัน ย้อนหลัง
ราคาน้ำมันวันที่  2-10-58 และ ราคาน้ำมันย้อนหลัง คลิก..>>

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน PRICE STRUCTURE OF PETROLEUM PRODUCT IN BANGKOK
โครงสร้างราคาน้ำมัน / ค่าการตลาดราคาน้ำมัน
 
 

ความหมายของค่าต่างๆ ในตารางค่าการตลาดน้ำมัน
EX-REFIN.(AVG) ราคา ณ โรงกลั่น
TAX (B./LITRE) ภาษีสรรพสามิต
M. TAX (B./LITRE) ภาษีเทศบาล
OIL FUND (1) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
CONSV.FUND กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
WHOLESALE PRICE (WS) ราคาขายส่ง (หน้าโรงกลั่น)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ราคาขายส่ง)
MARKETING MARGIN ค่าการตลาด (ผู้ค้าน้ำมัน)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (่ค่าการตลาด)
RETAIL PRICE ราคาขายปลีก(หน้าปั้ม) 


Copy Right © iwebgas.com  :: ติดต่อโฆษณา E-mail : iwebgas@hotmail.com