ติดแก๊ส
 

 
 
วันที่
สถานการณ์น้ำมันโลก

17 พ.ย. 57

เบรนท์ดีดกลับจากระดับต่ำสุดในรอบ 4 ปี หลังมีแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาด
ไทยออยล์คาดราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส
ในสัปดาห์นี้จะเคลื่อนไหวที่กรอบ 73-78 เหรียญฯ ต่อบาร์เรล ส่วนน้ำมันดิบเบรนท์เคลื่อนไหวในกรอบ 77-83 เหรียญฯ

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมัน :  

+ ราคาน้ามันดิบดีดตัวกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งหลังปรับตัวลดลงสู่ระดับต่าสุด
ในรอบ 4 ปี เมื่อวันก่อนหน้า หลังมีแรงซื ้อกลับมาเข้ามาใน ตลาด อย่างไรก็ดี นักวิเคราะห์ต่างๆ ยังคงมีความไม่แน่ใจวว่าการดีดกลับของราคาน้ามันใน
ครั้งนี้จะเป็นไปได้นานเพียงใด ทั้งนี้เนื่องจากยังคงมีแรงกดดันหลัก อย่างปริมาณอุปทานน้ามันดิบที่ยังคงล้นตลาดที่กดดันราคาอยู่

+ ประเทศสมาชิกของโอเปกหลายๆ ประเทศที่มีต้นทุนการผลิตน้ามันสูง ได้แก่
แอลจีเรีย และเวเนซุเอลล่า เป็นต้น ต่างออกมาเรียกร้องให้
กลุ่มโอเปกปรับลดก าลังการผลิตของกลุ่มลงเพื่อหนุนระดับราคาน้ามันให้อยู่
ในระดับที่สมาชิกในกลุ่มพึงพอใจ รวมถึงบางประเทศ เช่น การ์ตาที่มีการปรับลดก าลังผลิตลงเล็กน้อยในเ ดือน ต.ค. และคาดว่าจะปรับลดลงในเดือน พ.ย. ด้วย อย่างไรก็ตาม ยักษ์ใหญ่อย่าง
ซาอุดิอาระเบียยังคงไม่แสดงท่าทีว่าจะมีการปรับลดก าลังผลิตแต่อย่างใด

+ ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือน ต.ค. ส่งผลให้ตัวเลขภาคการใช้จ่ายของชาวอเมริกันโดยรวมปรับเพิ่มขึ้น 0.3%
สะท้อนถึงภาพเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ปรับตัวดีขึ้นขึ้น และมีแนวโน้มขยาย
ตัวต่อเนื่อง นอกจากนี้ ความรู้สึกผู้บริโภคสหรัฐฯ เดือน ต.ค. ก็มี การปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันมาอยู่ที่ระดับ 89.4 จาก 86.9 ในเดือนก่อนหน้า

+ สานักงานพลังงานสากล (IEA) ปรับเพิ่มคาดการณ์ความต้องการใช้
น้ามันโลกปี 2557 และ 2558 ขึ้นเล็กน้อยราว 40,000 บาร์เรลต่อวัน
มาอยู่ที่ระดับ 92.44 และ 93.58 ล้านบาร์เรลต่อวัน แต่ยังคงคาดการณ์ การขยายตัวของปีนี้และปีหน้าไว้ตามเดิมที่ 0.68 และ 1.13 ล้าน
บาร์เรลต่อวัน ตามล าดับ พร้อมรายงานว่าการผลิตของโอเปกเดือน ต.ค. ปรับลดลงเล็กน้อยราวมาอยูที่ระดับ 30.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน

- อย่างไรก็ตาม IEA ปรับลดคาดการณ์ความต้องการใช้น้ามันของกลุ่มโอเปก (call-on OPEC) ปีหน้าลงมาอยู่ที่ 29.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน สัปดาห์นี้ทั้ง ยังมองว่าการที่ราคาน้ามันจะกลับไปยืนที่ระดับสูงคงจะไม่เกิดขึ้นในเ ร็วๆ นี้ และมองว่าต้นทุนการผลิตของราคาน้ามันจ าพวก unconventional oil เช่น tight oil ที่ราว 80 - 90 เหรียญสหรัฐฯ จะเป็นระดับราคาใหม่ของราคาน้ามันในปัจจุบัน

ราคาน้ามันเบนซิน ปรับตัวลดลงน้อยกว่าราคาน้ามันดิบดูไบ ส่วนหนึ่งเป็นผล มาจากโรงกลั่นในเอเชียที่ยังไม่กลับมาจากการปิดซ่อมบำรุงมากนัก ประกอบกับ ตลาดเบนซินยุโรปที่มีปริมาณน้ามันเบนซินคงคลังที่ลดต่าลง อย่างไรก็ตาม การน าเข้าของอินโดนีเซียในสัปดาห์นี้ถือว่าปรับลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า ขณะที่ยังมีการพิจารณาปรับลดเงินอุดหนุนราคาน้ามันเบนซินในประเทศด้วย

ราคาน้ามันดีเซล
ปรับตัวลดลงมากกว่าราคาน้ามันดิบดูไบ แม้ว่าปริมาณ
น้ามันดีเซลคงคลังที่สิงคโปร์จะปรับลดลงเล็กน้อย แต่ส่วนต่างราคาดีเซลกับ
น้ามันดิบที่เพิ่มขึ้นหนุนให้โรงกลั่นผลิตดีเซลออกมามากขึ้น
ขณะที่ความต้องการใช้ในภูมิภาคเองยังคงไม่มีให้เห็นได้อย่างชัดเจนนัก ประกอบกับจีนมีประกาศลดกราคาขายปลีกดีเซลเริ่มวันเสาร์ที่ 15 พ.ย. อาจส่งผลให้ผู้ผลิตบางรายหันมาส่งออกน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นราคาน้ำมันดิบ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)

17 พ.ย. 57

ที่มา : บริษัทไทยออลย์ จำกัด (มหาชน)
ราคาน้ำมันดิบจร
13 พ.ย. 57
14 พ.ย.57
เปลี่ยนแปลง
เวสต์เท็กซัส 74.21 75.82
1.61
เบรนท์
77.92
79.41
1.49
ดูไบ
76.26
73.23
-3.03
เงินดอลล่าร์ (us$:ยูโร)
1.2475
1.2533
0.0048
ดัชนีดาวโจนส์ (จุด)
17,652.79
17,635.83
-16.96
ราคาทองคำ(us$:ออนซ์)
1,161.50
1,185.60
24.10
                   
ราคาน้ำมันดิบสำเร็จรูปประเทศสิงค์โปร์ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)
ราคาน้ำมันดิบจร
13พ.ย. 57
14พ.ย.57
เปลี่ยนแปลง
เบนซินออกเทน 95
90.20
87.55
-2.65
น้ำมันก๊าดและอากาศยาน
97.80
93.66
-4.14
ดีเซลหมุนเร็ว 0.5% กำมะถัน
94.46
91.05
-3.41
น้ำมันเตา 3.5% กำมะถัน
73.25
69.74
-3.51
 
ราคาขายปลีกและค่าการตลาด (บาท/ลิตร)
 
UG95
GSH95
GSH91
E20
Diesel
ราคาหน้าโรงกลั่น
19.83
20.37
20.25
21.73
20.87
ภาษี
8.94
7.86
7.73
7.02
2.76
กองทุน
10.00
4.50
2.80
 1.05
3.95
ค่าการตลาด
3.49
2.48
2.41
2.08
1.81
ราคาขายปลีก
42.26
35.20
33.18
31.88
29.39


ที่มา :  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-299-0000
 
ราคาน้ำมัน ย้อนหลัง
ราคาน้ำมันวันที่ 31-10-57 และ ราคาน้ำมันย้อนหลัง คลิก..>>

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 


PRICE STRUCTURE OF PETROLEUM PRODUCT IN BANGKOK
โครงสร้างราคาน้ำมัน / ค่าการตลาดราคาน้ำมัน
 
 

ความหมายของค่าต่างๆ ในตารางค่าการตลาดน้ำมัน
EX-REFIN.(AVG) ราคา ณ โรงกลั่น
TAX (B./LITRE) ภาษีสรรพสามิต
M. TAX (B./LITRE) ภาษีเทศบาล
OIL FUND (1) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
CONSV.FUND กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
WHOLESALE PRICE (WS) ราคาขายส่ง (หน้าโรงกลั่น)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ราคาขายส่ง)
MARKETING MARGIN ค่าการตลาด (ผู้ค้าน้ำมัน)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (่ค่าการตลาด)
RETAIL PRICE ราคาขายปลีก(หน้าปั้ม) 


Copy Right © iwebgas.com  :: ติดต่อโฆษณา E-mail : iwebgas@hotmail.com