ติดแก๊ส
 

 
 
วันที่
สถานการณ์น้ำมันโลก
31-10-2016

ราคาน้ำมันดิบปรับลดลง หลังตลาดกังวลกับความไม่แน่นอนในข้อตกลง
ลดกำลังการผลิตของกลุ่มโอเปก

ไทยออยล์คาดการณ์ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์หน้า ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสเคลื่อนไหวในกรอบ 47-52 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เคลื่อนไหวในกรอบ 48-53 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

ราคาน้ำมัน

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมัน :  

-ราคาน้ามันดิบปรับลดลง หลังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดของมาตรการลดกาลัง
การผลิตของกลุ่มโอเปกจากการประชุมกลุ่มโอเปกในวันที่ 28ต.ค. ที่ผ่านมา โดยคาดว่าอิหร่านเป็นปัจจัยหลักที่ทาให้ข้อตกลงในการประชุมนี้ไม่บรรลุผล หลังอิหร่านยืนยันที่จะขอรับการยกเว้นให้ยังคงเพิ่มกาลังการผลิตได้ตามต้องการ ส่งผลให้ตลาดไม่มั่นใจว่าผู้ผลิตจะยังคงทาตามแผนลดกาลังการผลิตของกลุ่ม
ที่ประกาศไว้ในการประชุมInternationalEnergy Forumในวันที่ 26-28 ก.ย. ได้หรือไม่
-CFTC รายงานสถานการณ์การลงทุนสัญญาน้ามันดิบ WTIประจาสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันที่ 25 ต.ค.พบว่านักลงทุนปรับลดการถือครองสัญญาน้ามันดิบล่วงหน้าลง จากสัปดาห์ก่อน 27,653 สัญญา มาอยู่ที่ 268,978 สัญญา ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบ 5 สัปดาห์ที่นักลงทุนปรับลดการถือครองสัญญา โดยสาเหตุมาจากความกังวลว่าข้อตกลงของกลุ่มโอเปกในการลดกาลังการผลิต
จะบรรลุผลได้หรือไม่

+เจ้าหน้าที่กลุ่มโอเปกบางคน รวมถึงนายโมฮัมหมัด บาร์คินโดเลขาธิการกลุ่มโอเปกยังเชื่อว่าการประชุมระหว่างผู้ผลิตกลุ่มโอเปก และนอกกลุ่มโอเปกในวันที่ 28 -29 ต.ค.จะส่งผลเชิงบวกต่อราคาน้ามัน โดยคาดว่าในวันที่ 29ต.ค. จะมีประเทศนอกกลุ่มโอเปกที่ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมได้แก่ รัสเซีย,คาซัคสถาน, เม็กซิโก, โอมาน, อาเซอร์ไบจาน, บราซิล, และโบลิเวีย อย่างไรก็ตามการประชุมในวันที่ 29 ต.ค. กลับมีผู้เข้าร่วมเพียง 6 ประเทศ คือ รัสเซีย, คาซัคสถาน, เม็กซิโก, โอมาน, อาเซอร์ไบจาน, และบราซิล

+ Baker Hughes รายงานจานวนแท่นขุดเจาะน้ามันดิบ สาหรับสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันที่ 28ต.ค.ปรับตัวลดลง 2แท่น มาสู่ระดับ 441 แท่น ซึ่งเป็นสัปดาห์แรกนับตั้งแต่เดือน มิ.ย. 59 ที่จานวนแท่นขุดเจาะน้ามันดิบปรับลดลง แม้ว่าราคาน้ามันดิบในเดือนนี้จะทรงตัวอยู่ในระดับ 50 เหรียญต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับราคาที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่าจะกระตุ้นให้ปริมาณแท่น
จุดเจาะน้ามันดิบเพิ่มขึ้นก็ตาม

ราคาน้ามันเบนซิน
ปรับตัวลดลงสวนทางกับราคาน้ามันดิบดูไบ เนื่องจากราคาน้ามันเบนซินถูกกดดันจากอุปทานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากภูมิภาค
เอเชียเหนือในเดือน ธ.ค. หลังจากกลับมาจากช่วงโรงกลั่นปิดซ่อมบารุง อย่างไรก็ดี ยังมีแรงซื้อจากเคนย่า และ อินเดียที่ช่วยหนุนราคาน้ามันเบนซิน

ราคาน้ามันดีเซล ปรับตัวลดลงสวนทางกับราคาน้ามันดิบดูไบ เนื่องจากอุปทานภายในภูมิภาคเอเชียยังคงมีมากจากอัตราการผลิตของโรงกลั่นใน
ภูมิภาคยังคงอยู่ในระดับสูง ประกอบกับ นักค้าน้ามันในเอเชีย และตะวันออกกลางไม่สามารถส่งออกน้ามันดีเซลได้ เนื่องจากไม่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ


ราคาน้ำมันดิบ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)

31 ต.ค. 59

ที่มา : บริษัทไทยออลย์ จำกัด (มหาชน)
ราคาน้ำมันดิบจร
28-10-59
เปลี่ยนแปลง
เวสต์เท็กซัส 48.70 -1.02
เบรนท์
49.71
-0.76
ดูไบ
48.19
0.15
      
ราคาน้ำมันดิบสำเร็จรูปประเทศสิงค์โปร์ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)
ราคาน้ำมันดิบจร
28-10-59
เปลี่ยนแปลง
เบนซินออกเทน 95
63.72
-0.60
น้ำมันก๊าดและอากาศยาน
60.71
-0.07
ดีเซลหมุนเร็ว 0.5% กำมะถัน
61.18
-0.07
น้ำมันเตา 3.5% กำมะถัน
44.99
-0.14
 
ราคาขายปลีกและค่าการตลาด (บาท/ลิตร)
 
UG95
GSH95
GSH91
E20
E85
Diesel
ราคาขายปลีก
32.96
25.85
25.58
23.34
18.59
24.59
ปตท.และบางจาก ปรับลดราคาน้ำมันดีเซล 20 สตางค์/ลิตร มีผลวันที่ 22 ต.ค. 59

ที่มา :  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-299-0000

ราคาน้ำมัน ย้อนหลัง
ราคาน้ำมันวันที่ 31-10-59 และ ราคาน้ำมันย้อนหลัง คลิก..>>

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน PRICE STRUCTURE OF PETROLEUM PRODUCT IN BANGKOK
โครงสร้างราคาน้ำมัน / ค่าการตลาดราคาน้ำมัน
 
 

ความหมายของค่าต่างๆ ในตารางค่าการตลาดน้ำมัน
EX-REFIN.(AVG) ราคา ณ โรงกลั่น
TAX (B./LITRE) ภาษีสรรพสามิต
M. TAX (B./LITRE) ภาษีเทศบาล
OIL FUND (1) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
CONSV.FUND กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
WHOLESALE PRICE (WS) ราคาขายส่ง (หน้าโรงกลั่น)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ราคาขายส่ง)
MARKETING MARGIN ค่าการตลาด (ผู้ค้าน้ำมัน)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (่ค่าการตลาด)
RETAIL PRICE ราคาขายปลีก(หน้าปั้ม) Copy Right © iwebgas.com  :: ติดต่อโฆษณา E-mail : iwebgas@hotmail.com