เครื่องฟอกอากาศ

 
 
วันที่
สถานการณ์น้ำมันโลก
15-8-2018
ราคาน้ำมันดิบปรับลด หลังค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าจากวิกฤตทางการเงินในตุรกี
ไทยออยล์คาดการณ์ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์นี้ ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสเคลื่อนไหวในกรอบ 64-69 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เคลื่อนไหวในกรอบ 69-74 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
ราคาน้ำมัน

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมัน :  

- ราคาน้ามันดิบปรับตัวลดลง หลังนักลงทุนทยอยเข้าซื้อเงินสกุลดอลลาร์ จากความวิตกกังวลเกี่ยวกับ วิกฤตค่าเงินตุรกี และผลกระทบที่อาจลุกลามไปยังประเทศอื่นๆ โดยค่าเงินตุรกีดิ่งลงอย่างหนักตั้งแต่ วันศุกร์ที่ผ่านมาหลังสหรัฐฯ ประกาศเพิ่มอัตราภาษีต่อเหล็กและอลูมิเนียมที่น าเข้าจากตุรกีขึ้นสองเท่า เนื่องจากการเจรจาเพื่อคลี่คลายวิกฤตทางการเมืองระหว่างสหรัฐฯ และตุรกีไม่ประสบผลส าเร็จ

- สถาบันปิโตรเลียมด้านพลังงานสหรัฐฯ (API) ประกาศตัวเลขน ้ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ สิ้นสุดสัปดาห์ที่ ผ่านมา (วันที่ 10 ส.ค.) ปรับตัวเพิ่มขึ้นราว 3.7 ล้านบาร์เรล ซึ่งสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า จะปรับตัวลดลง - เศรษฐกิจจีนส่งสัญญาณชะลอตัวลงต่อเนื่อง หลังตัวเลขการลงทุนในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ลดลงถึง ระดับต ่าสุดเป็นประวัติการณ์ โดยตัวเลขการลงทุนในทรัพย์สินถาวรเติบโตลดลงอยู่ที่ร้อยละ 5.5 ในขณะที่ยอดขายยปลีกในเดือน ก.ค. ก็ชะลอตัวลง โดยเติบโตร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน หน้าที่เติบโตร้อยละ 9.0 แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นทางธุรกิจและอุปสงค์ในประเทศที่อ่อนแอลง

+/- กลุ่มโอเปกปรับลดประมาณการอุปสงค์น ้ามันดิบทั่วโลกในปี 2562 ลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา โดยคาดว่าอุปสงค์น ้ามันดิบจะเติบโตราว 1.43 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในขณะที่ซาอุดิอาระเบียปรับลด ปริมาณการผลิตน ้ามันดิบในเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา ราว 200,000 บาร์เรลต่อวัน เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะ อุปทานล้นตลาด

ราคาน้ามนัเบนซิน
ปรับเพิ่มขึ้นน้อยกว่าราคาน ้ามันดิบดูไบ แม้จะได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอินโดนีเซีย แต่อุปทาน จากเกาหลีและจีนยังคงอยู่ในระดับสูง

ราคาน้ามันดีเซล ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ามันดิบดูไบ หลังได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ในภูมิภาคที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประกอบกับปริมาณน ้ามันดีเซล คงคลังสิงคโปร์ปรับตัวลดลงต ่าสุดในรอบ 7 สัปดาห์

ราคาน้ำมันดิบ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)

15-08-61

ที่มา : บริษัทไทยออลย์ จำกัด (มหาชน)
ราคาน้ำมันดิบจร
14 ส.ค.61
เปลี่ยนแปลง
เวสต์เท็กซัส 67.04 -0.16
เบรนท์
72.46
-0.15
ดูไบ
71.66
0.56
      
ราคาน้ำมันดิบสำเร็จรูปประเทศสิงค์โปร์ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)
ราคาน้ำมันดิบจร

14 ส.ค.61

เปลี่ยนแปลง
เบนซินออกเทน 95
84.27
0.21
น้ำมันก๊าดและอากาศยาน
86.52
0.36
ดีเซลหมุนเร็ว 0.5%
87.08
0.57
น้ำมันเตา 3.5% กำมะถัน
70.39
0.16
 
ราคาขายปลีกและค่าการตลาด (บาท/ลิตร)
 
UG95
GSH95
GSH91
E20
E85
Diesel
ราคาขายปลีก 36.86
29.75
29.48
26.84
21.19
29.19

ปตท.-บางจาก ปรับเพิ่มราคากลุ่มน้ามันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 60 สต./ลิตร ยกเว้น E85 และน้ามันดีเซลปรับเพิ่ม 40 สต./ลิตร มี ผลตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. 61 ราคาน้ามันเป็นราคาขายปลีก กทม. และปริมณฑล
ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น


ที่มา :  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-299-0000

 


ราคาน้ำมันวันที่ 15-08-61 และ ราคาน้ำมันย้อนหลัง คลิก..>>

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน PRICE STRUCTURE OF PETROLEUM PRODUCT IN BANGKOK
โครงสร้างราคาน้ำมัน / ค่าการตลาดราคาน้ำมัน
 
 

ความหมายของค่าต่างๆ ในตารางค่าการตลาดน้ำมัน
EX-REFIN.(AVG) ราคา ณ โรงกลั่น
TAX (B./LITRE) ภาษีสรรพสามิต
M. TAX (B./LITRE) ภาษีเทศบาล
OIL FUND (1) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
CONSV.FUND กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
WHOLESALE PRICE (WS) ราคาขายส่ง (หน้าโรงกลั่น)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ราคาขายส่ง)
MARKETING MARGIN ค่าการตลาด (ผู้ค้าน้ำมัน)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (่ค่าการตลาด)
RETAIL PRICE ราคาขายปลีก(หน้าปั้ม) Copy Right © iwebgas.com  :: ติดต่อโฆษณา E-mail : iwebgas@gmail.com