วันที่
สถานการณ์น้ำมันโลก
19-05-2017
ราคาน้ำมันดิบปรับเพิ่มต่อเนื่อง ท่ามกลางความคาดหวังของตลาดต่อการ ขยายระยะเวลาปรับลดกำลังการผลิต
ไทยออยล์คาดการณ์ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์หน้า ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสเคลื่อนไหวในกรอบ 46-51 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เคลื่อนไหวในกรอบ 48-53 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
ราคาน้ำมัน


ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมัน :  

+ราคาน้ามันดิบขยับขึ้นต่อเนื่อง จากความเชื่อมั่นของตลาดที่มีต่อการขยายระยะเวลาปรับลดกาลังการผลิตของผู้ผลิตน้ามันดิบ
โอเปกและนอกโอเปก โดยมีการคาดการณ์ว่าการลดกาลังการผลิต 1.8ล้านบาร์เรลต่อวันจะดาเนินต่อในช่วงครึ่งหลังของปี 2560ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2561

+ Rosneftซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ามันดิบรายใหญ่ที่สุดของประเทศรัสเซียได้ออกมาเปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการขยายระยะเวลาปรับลดกาลังการผลิตต่อไปจนสิ้นสุดไตรมาส 1ของปี 2561ทั้งนี้ บริษัทฯ พร้อมที่ปรับกลยุทธ์ได้ตลอดเวลาหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

-อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์จาก JBC Energy ณ กรุงเวียนนา ได้ให้ความเห็นว่า ตลาดควรจับตามองปริมาณน้ามันสาเร็จรูปคงคลังเนื่องจากยังคงมีแนวโน้มอยู่ในขาขึ้น ซึ่งอาจกดดันให้ความต้องการใช้น้ามันดิบไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างที่คาดการณ์ได้

-นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์จาก Traditional Energy ยังแสดงความกังวลต่อปริมาณการผลิตน้ามันดิบของสหรัฐฯ ลิเบีย และไนจีเรีย ที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ว่าอาจส่งผลให้การขยายระยะเวลาปรับลดกาลังการผลิตที่ 1.8ล้านบาร์เรลต่อวันของผู้ผลิตน้ามันดิบอื่นๆ ไม่ได้ผลอย่างที่คาดหวังไว้ได้

ราคาน้ามันเบนซิน ปรับเพิ่มขึ้นน้อยกว่าราคาน้ามันดิบดูไบ โดยถูกกดดันจากอุปสงค์ที่ค่อนข้างอ่อนแอในภูมิภาคและอุปทานที่ยังอยู่ในระดับสูง
จากการส่งออกที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่องจากประเทศจีน แม้ว่าปริมาณน้ามันเบนซินคงคลังในสหรัฐฯ จะปรับตัวลดลงในสัปดาห์ก่อนหน้าก็ตาม

ราคาน้ามันดีเซล
ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าราคาน้ามันดิบดูไบ จากแรงหนุนของอุปสงค์ในเวียดนามที่ปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับอุปทานของน้ามันดีเซลกามะถันต่าในภูมิภาคอยู่ในภาวะค่อนข้างตึงตัว
นอกจากนี้ ตลาดยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากการปิดซ่อมบารุงโรงกลั่นในภูมิภาคเอเชีย


ราคาน้ำมันดิบ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)

19 พ.ค. 60

ที่มา : บริษัทไทยออลย์ จำกัด (มหาชน)
ราคาน้ำมันดิบจร
18-05-60
เปลี่ยนแปลง
เวสต์เท็กซัส 49.35 0.28
เบรนท์
52.51
0.30
ดูไบ
50.87
0.62
      
ราคาน้ำมันดิบสำเร็จรูปประเทศสิงค์โปร์ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)
ราคาน้ำมันดิบจร

18-05-60

เปลี่ยนแปลง
เบนซินออกเทน 95
64.79
0.26
น้ำมันก๊าดและอากาศยาน
60.86
0.67
ดีเซลหมุนเร็ว 0.5%
61.15
0.67
น้ำมันเตา 3.5% กำมะถัน
49.02
0.77
 
ราคาขายปลีกและค่าการตลาด (บาท/ลิตร)
 
UG95
GSH95
GSH91
E20
E85
Diesel
ราคาขายปลีก
33.76
26.85
26.58
24.34
19.84
25.39

 


ที่มา :  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-299-0000

ราคาน้ำมัน ย้อนหลัง
ราคาน้ำมันวันที่ 19-5-60 และ ราคาน้ำมันย้อนหลัง คลิก..>>

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน PRICE STRUCTURE OF PETROLEUM PRODUCT IN BANGKOK
โครงสร้างราคาน้ำมัน / ค่าการตลาดราคาน้ำมัน
 
 

ความหมายของค่าต่างๆ ในตารางค่าการตลาดน้ำมัน
EX-REFIN.(AVG) ราคา ณ โรงกลั่น
TAX (B./LITRE) ภาษีสรรพสามิต
M. TAX (B./LITRE) ภาษีเทศบาล
OIL FUND (1) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
CONSV.FUND กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
WHOLESALE PRICE (WS) ราคาขายส่ง (หน้าโรงกลั่น)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ราคาขายส่ง)
MARKETING MARGIN ค่าการตลาด (ผู้ค้าน้ำมัน)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (่ค่าการตลาด)
RETAIL PRICE ราคาขายปลีก(หน้าปั้ม) Copy Right © iwebgas.com  :: ติดต่อโฆษณา E-mail : iwebgas@gmail.com