ติดแก๊ส
 

 
 
วันที่
สถานการณ์น้ำมันโลก

11 เม.ย. 57

น้ำมันดิบลด จากตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนค่า ของจีนและโอเปกคาดการอุปสงค์น้ำมันดิบลดลง
ไทยออยล์คาดราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส
ในสัปดาห์นี้จะเคลื่อนไหวที่กรอบ 96 - 104 เหรียญฯ ต่อบาร์เรล ส่วนน้ำมันดิบเบรนท์เคลื่อนไหวในกรอบ 103-109 เหรียญฯ

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมัน :  

- ราคาน้ามันดิบปรับลดจากตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศจีนซึ่งเป็นผู้บโดย
ตัวเลขการส่งออกและการน าเข้าในเดือนมี.ค.ลดลง 6.6 % และ 11.3 % ตามล าดับจากปีก่อนหน้ สวนทางกับนักวิเคราะห์คาดการว่าจะเพิ่มขึ้น 4.8% และ 2.4% ตามล าดับ ส่งผลให้จีนมีการค้าที่เกิ7.7 พันล้านเหสหรัฐฯ บ่งชี้ถึงสภาพเศรษฐกิจ โดยรวมที่ยังไม่สดใส
- นอกจากนี้ โอเปกปรับการคาดการณ์ความต้องการน้ามันดิบของกลุ่มโอเปก
ในป2557 ปรับลดลง 0.05 ล้านบาร์ต่อวันมาอยู่ที่ 29.65 ล้านบาร์เรลต่อวันจาก การส่งสัญญานของสภาพเศรษฐกิจที่เติบโตใหม่และญี่ปุ่น ประกอบกับอุปทานจาก ประเทศนอกกลุ่มโอเปกปรับตัวเพิ่ นอกจากนี้นักวิเคราะห์คต้องการ น้ามันดิบ โลกในปีนี้จะขยายตัว 1.14 ล้านบาร์เรลต่อวันไปอยู่ที่ระดับ 91.2 ล้านบาร์เรล
ต่อวัน ในขณะทอุปทานน ้ามันโลกขยายตัว 1.37 ล้านบาร์เรลต่อวัน
ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากปีก่อ ที่ 1.34 ล้านบาร์เรลต่อวันซน้ามันดิบที่ผลิต
ได้เพิ่มขึ้นจาก ประเทศสหรัฐฯ แคนาดาและบราซิล
+ IMF เปิดเผยตัวเลขอัตราการเติบโตเศรษฐกิจโลกล่าสุดอยู่ที่ 3.6% ในปี 2557 และจะขยายตัวเพิ่มตัวข3.9% ในปี 2558 ซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดในรอบสี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจอย่างสหรัฐฯและสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ยังคง กังวลถึงเสถีผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ของสหรัฐฯ และการวางนโยบาย เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศตลาดเกิดเศรษฐกิจโลก
+ ตัวเลขผู้ขอรับสิทธิประโยชน์จากการว่างงานสหรัฐฯในรอบสัปดาห์ที่5 เม.ย. ปรับตัวลง 32,000 ราย สูระดับ 300,000 ราย ซึ่งเป็นระดับต่าสุดนับ ตั้งแต่เดือนพ.ค. 50 บ่งชี้ถึงการฟื้นตัวอย่างตสหรัฐฯ

ราคาน้ามันเบนซิน ปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่าราคาน้ามันดิบดูไบ จากอุปสงค์ในช่วงฤดูกาล ขับขี่ของสหรัฐฯในขณะที่อุปทาหรัฐฯลดลงถึง 5.2 ล้าน บาร์เรลต่อวัน ส่งผลให้มีการนาเข้าน้ามันเบนซินจากยุโรปและอินเดียเพิ่มขึ้น

ราคาน้ามันดีเซล
ปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่าราคาน้ามันดิบดูไบ จากอุปทานส าหรับน้ามัน ดีเซลที่ตึงตัวในช่วงฤดูการปิดซ่อมบารุงโรงกลั่นในเอเซีย ในขณะที่อุปสงค์จาก ตะวันออกกลางปรับเพิ่มขึ้น เพื่อนำไปผลิตไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อนราคาน้ำมันดิบ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)

11 เม.ย. 57

ที่มา : บริษัทไทยออลย์ จำกัด (มหาชน)
ราคาน้ำมันดิบจร
9 เม.ย.57
10 เม.ย.57
เปลี่ยนแปลง
เวสต์เท็กซัส
103.60
103.40
-0.20
เบรนท์
107.98
107.46
-0.52
ดูไบ
103.94
104.45
0.51
เงินดอลล่าร์ (us$:ยูโร)
1.3852
1.3889
0.0037
ดัชนีดาวโจนส์ (จุด)
16,437.18
16,170.22
-266.96
ราคาทองคำ(us$:ออนซ์)
1,305.90
1,320.50
14.60
                   
ราคาน้ำมันดิบสำเร็จรูปประเทศสิงค์โปร์ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)
ราคาน้ำมันดิบจร
9 เม.ย.57
10 เม.ย.57
เปลี่ยนแปลง
เบนซินออกเทน 95
120.83
121.40
0.57
น้ำมันก๊าดและอากาศยาน
119.26
119.81
0.55
ดีเซลหมุนเร็ว 0.5% กำมะถัน
122.08
122.63
0.55
น้ำมันเตา 3.5% กำมะถัน
93.22
93.80
0.58


ราคาขายปลีกและค่าการตลาด (บาท/ลิตร)
 
UG95
GSH95
GSH91
E20
Diesel
ราคาหน้าโรงกลั่น
25.72
25.80
25.69
26.38
25.83
ภาษี
10.88
9.62
9.46
8.56
1.98
กองทุน
10.25
3.55
1.45
 -0.80
0.65
ค่าการตลาด
1.61
1.96
1.88
2.35
1.53
ราคาขายปลีก
48.45
40.93
38.48
36.48
29.99
ปตท.-บางจากปรับราคากลุ่มเบนซิน-โซฮอล์ขึ้น 40 สตางค์ E85ขึ้น 20 สตางค์ ส่วนดีเซลคงเดิม มีผล 9 เม.ย.57

ที่มา :  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-299-0000
 
ราคาน้ำมัน ย้อนหลัง
ราคาน้ำมันวันที่ 10-04-57 และ ราคาน้ำมันย้อนหลัง คลิก..>>

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 


PRICE STRUCTURE OF PETROLEUM PRODUCT IN BANGKOK
โครงสร้างราคาน้ำมัน / ค่าการตลาดราคาน้ำมัน
 
 

ความหมายของค่าต่างๆ ในตารางค่าการตลาดน้ำมัน
EX-REFIN.(AVG) ราคา ณ โรงกลั่น
TAX (B./LITRE) ภาษีสรรพสามิต
M. TAX (B./LITRE) ภาษีเทศบาล
OIL FUND (1) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
CONSV.FUND กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
WHOLESALE PRICE (WS) ราคาขายส่ง (หน้าโรงกลั่น)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ราคาขายส่ง)
MARKETING MARGIN ค่าการตลาด (ผู้ค้าน้ำมัน)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (่ค่าการตลาด)
RETAIL PRICE ราคาขายปลีก(หน้าปั้ม) 


Copy Right © iwebgas.com  :: ติดต่อโฆษณา E-mail : iwebgas@hotmail.com