ติดแก๊ส
 

 
 
วันที่
สถานการณ์น้ำมันโลก
19-10-2016

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังสต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ปรับลดสวนทางการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์

ไทยออยล์คาดการณ์ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์นี้ ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสเคลื่อนไหวในกรอบ 48-52 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เคลื่อนไหวในกรอบ 49-53 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบ

ราคาน้ำมัน

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมัน :  

+ ราคาน้ามันดิบขยับขึ้น ท่ามกลางความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการลดกาลังการผลิตน้ามันดิบของกลุ่มโอเปก หลังจากมีข้อตกลงเกี่ยวกับการกาหนดเพดานการผลิตน้ามันดิบในการประชุมเมื่อวันที่ 27 ก.ย. ที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาน้ามันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 13โดยกลุ่มโอเปกจะจัดการประชุมขึ้นอีกครั้งเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทาง
การลดกาลังการผลิตน้ามันดิบในวันที่ 30พ.ย. ที่จะถึงนี้

+ ราคาน้ามันดิบยังปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากสถาบันปิโตรเลียมด้านพลังงานของสหรัฐฯ (API)เปิดเผยว่า ปริมาณน้ามันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงกว่า 3.8ล้านบาร์เรล สวนทางกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ซึ่งคาดว่าปริมาณน้ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ จะปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.7ล้านบาร์เรล

+ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานจาก Bernstein Energy เปิดเผยว่า ปริมาณน้ามันดิบคงคลังของโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง 17ล้านบาร์เรล มาอยู่ที่ระดับ 5.6พันล้านบาร์เรลในไตรมาส 3ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้นที่น้อยที่สุดตั้งแต่ไตรมาส 4ปี 2015

-อย่างไรก็ดี มีการคาดการณ์ตัวเลขการส่งออกน้ามันดิบจากประเทศอิหร่านประจาเดือน ต.ค. ว่าจะมีแนวโน้มทรงตัวใกล้ระดับเดียวกันในเดือน ก.ย. ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ 5 ปี โดยกาลังการผลิตของประเทศอิหร่าน ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ระดับ 4.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของอิหร่านกล่าวว่า อิหร่านมีแผนที่จะขยายกาลังการผลิตของประเทศขึ้นไปสู่ระดับ 5ล้านบาร์เรลต่อวันภายในปี 2020อีกด้วย

-นาย Phil Davis นักค้าน้ามันจาก PSW investmentsในรัฐนิวเจอร์ซี เผยว่าทางบริษัทได้ทาการขายชอร์ตสัญญาน้ามัน WTIล่วงหน้าที่ราคา 51 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เนื่องจากเขามีความเห็นว่า ความเป็นไปได้ของกลุ่มโอเปกที่จะปรับลดกาลังการผลิตลงเพื่อรักษาเสถียรภาพ
ของราคาน้ามันดิบนั้นเป็นไปได้ยาก และยังคาดว่าราคาน้ามันดิบมีโอกาสที่จะปรับลดลงถึงระดับ 37.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลหรือต่ากว่า ภายในปีนี้ด้วย

ราคาน้ามันเบนซิน
ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าราคาน้ามันดิบดูไบ เนื่องจากอุปสงค์ภายในภูมิภาคยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง โดยตัวเลขการนาเข้าน้ามันเบนซินของประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และเกาหลีใต้ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าจากเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ดี อุปทานภายในภูมิภาคยังคงอยู่ในระดับสูงจากการที่ประเทศจีนยังคงส่งออกน้ามัน
เบนซินออกมามาก

ราคาน้ามันดีเซล ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าราคาน้ามันดิบดูไบ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากโรงกลั่นในภูมิภาคเอเชียเหนือที่ยังคงอยู่ในฤดูกาลปิดซ่อมบารุง รวมถึงโรงกลั่นขนาดใหญ่ในซาอุดิอาระเบียมีแนวโน้มที่จะปิดซ่อมบารุงภายในไตรมาสนี้ ส่งผลให้อุปทานบางส่วนจะขาดหายไปจากตลาด นอกจากนี้ ยังมีอุปสงค์จากประเทศทางแถบตะวันออกกลางช่วยหนุนตลาดน้ามันดีเซลในเอเชียอีกด้วย


ราคาน้ำมันดิบ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)

19 ต.ค. 59

ที่มา : บริษัทไทยออลย์ จำกัด (มหาชน)
ราคาน้ำมันดิบจร
18-10-59
เปลี่ยนแปลง
เวสต์เท็กซัส 50.29 0.35
เบรนท์
51.68
0.16
ดูไบ
49.14
0.15
      
ราคาน้ำมันดิบสำเร็จรูปประเทศสิงค์โปร์ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)
ราคาน้ำมันดิบจร
18-10-59
เปลี่ยนแปลง
เบนซินออกเทน 95
63.83
0.40
น้ำมันก๊าดและอากาศยาน
61.10
0.13
ดีเซลหมุนเร็ว 0.5% กำมะถัน
61.32
0.18
น้ำมันเตา 3.5% กำมะถัน
45.06
0.02
 
ราคาขายปลีกและค่าการตลาด (บาท/ลิตร)
 
UG95
GSH95
GSH91
E20
E85
Diesel
ราคาขายปลีก
32.96
25.85
25.58
23.34
18.59
24.79
ปตท.และบางจาก ปรับขึ้นราคาน้ามันทุกชนิด 60 สตางค์/ลิตร ยกเว้นน้ามันแก๊สโซออล์อี 85 ปรับขึ้น 45สตางค์/ลิตร มีผลวันที่ 8ต.ค. 59

ที่มา :  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-299-0000

ราคาน้ำมัน ย้อนหลัง
ราคาน้ำมันวันที่ 19-10-59 และ ราคาน้ำมันย้อนหลัง คลิก..>>

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน PRICE STRUCTURE OF PETROLEUM PRODUCT IN BANGKOK
โครงสร้างราคาน้ำมัน / ค่าการตลาดราคาน้ำมัน
 
 

ความหมายของค่าต่างๆ ในตารางค่าการตลาดน้ำมัน
EX-REFIN.(AVG) ราคา ณ โรงกลั่น
TAX (B./LITRE) ภาษีสรรพสามิต
M. TAX (B./LITRE) ภาษีเทศบาล
OIL FUND (1) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
CONSV.FUND กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
WHOLESALE PRICE (WS) ราคาขายส่ง (หน้าโรงกลั่น)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ราคาขายส่ง)
MARKETING MARGIN ค่าการตลาด (ผู้ค้าน้ำมัน)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (่ค่าการตลาด)
RETAIL PRICE ราคาขายปลีก(หน้าปั้ม) Copy Right © iwebgas.com  :: ติดต่อโฆษณา E-mail : iwebgas@hotmail.com