วันที่
สถานการณ์น้ำมันโลก
11-04-2017
ราคาน้ำมันดิบปรับเพิ่มขึ้นต่อ หลังแท่นขุดเจาะ Libya หยุดชะงักและสถานการณ์ในซีเรียยังคงตึงเครียด
ไทยออยล์คาดการณ์ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์นี้ ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสเคลื่อนไหวในกรอบ 49-54 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เคลื่อนไหวในกรอบ 52-57 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
ราคาน้ำมัน

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมัน :  

+ ราคาน้ามันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังตลาดยังคงกังวลเกี่ยวกับการ
ปิดของแท่นขุดเจาะน้ามันดิบ Shararaในประเทศลิเบีย เนื่องจากมีกลุ่มก่อการร้ายไม่ทราบชื่อได้ทาการปิดกั้นท่อขนส่งน้ามันดิบ ส่งผลให้การส่งออกน้ามันดิบผ่านท่อไปยังท่าเรือ Zawiyaต้องหยุดชะงัก ซึ่งแท่นขุดเจาะดังกล่าวเพิ่งกลับมาเปิดดาเนินการผลิตในวันที่ 3 เม.ย. หลังถูกปิดกั้นในโดยกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดีตั้งแต่วันที่ 27มี.ค. ที่ผ่านมา ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทาให้หลายฝ่ายกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพในการส่งออก
น้ามันดิบของลิเบีย

+ ถึงแม้ว่าซีเรียจะไม่ใช่ผู้ผลิตน้ามันดิบรายใหญ่แต่การส่งขีปนาวุธราว 59 ลูกไปโจมตีฐานทัพอากาศของซีเรียโดยสหรัฐฯ ในวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้การใช้อาวุธเคมีของซีเรียยังคงทาให้ตลาดมี
ความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และรัสเซียซึ่งมีท่าทีต่อต้านต่อการกระทาในครั้งนี้ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯอ้างว่าได้มีการเตือนรัสเซียล่วงหน้าก่อนจะทาการโจมตีเพื่อป้องกันความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นกับกองกาลังรัสเซียที่บริเวณใกล้เคียง

+/-การปรับลดกาลังการผลิตของกลุ่มประเทศโอเปก (OPEC) และนอกกลุ่มโอเปก(Non-OPEC) ในเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา แม้จะยังไม่มีตัวเลขสรุปอย่างเป็นทางการ แต่หลายฝ่ายคาดการณ์ว่ากาลังการผลิตที่ปรับลดจะมากกว่าเดือน ม.ค. และ ก.พ. ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตาม การผลิตน้ามันดิบจากหินดินดาน (Shale)ในสหรัฐฯ ยังคงมีแนวโน้มปรับเพิ่มชดเชยกาลังการผลิตที่ปรับลดจากความร่วมมือดังกล่าว ประกอบกับอุปสงค์การใช้น้ามันดิบที่จะอ่อนตัวในช่วงฤดูกาลปิดซ่อม
บารุงโรงกลั่นในไตรมาสสองของปี ยังส่งผลให้ตลาดกังวลเกี่ยวกับปริมาณน้ามันดิบคงคลังทั่วโลกที่จะอยู่ในระดับสูง

ราคาน้ามันเบนซิน ปรับตัวลดลงมากกว่าราคาน้ามันดิบดูไบ หลังได้รับแรงกดดันจากปริมาณน้ามันเบนซินคงคลังในสิงคโปร์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับการนาเข้าเข้าที่ลดลงของประเทศอินโดนีเซียที่ปรับตัวลดลง

ราคาน้ามันดีเซล
ปรับตัวลดลงน้อยกว่าราคาน้ามันดิบดูไบ เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการปิดซ่อมบารุงของโรงกลั่นในประเทศเกาหลีใต้ จีนและญี่ปุน รวมไปถึงปริมาณน้ามันดีเซลคงคลังในสิงคโปร์ปรับลดลงราวร้อยละ 1.9จากสัปดาห์ก่อนหน้า


ราคาน้ำมันดิบ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)

11 เม.ย 60

ที่มา : บริษัทไทยออลย์ จำกัด (มหาชน)
ราคาน้ำมันดิบจร
10-04-60
เปลี่ยนแปลง
เวสต์เท็กซัส 53.08 0.84
เบรนท์
55.98
0.74
ดูไบ
53.74
-0.10
      
ราคาน้ำมันดิบสำเร็จรูปประเทศสิงค์โปร์ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)
ราคาน้ำมันดิบจร

10-04-60

เปลี่ยนแปลง
เบนซินออกเทน 95
68.43
-0.51
น้ำมันก๊าดและอากาศยาน
65.12
-0.04
ดีเซลหมุนเร็ว 0.5%
65.58
-0.04
น้ำมันเตา 3.5% กำมะถัน
50.37
-0.06
 
ราคาขายปลีกและค่าการตลาด (บาท/ลิตร)
 
UG95
GSH95
GSH91
E20
E85
Diesel
ราคาขายปลีก
34.06
27.65
27.38
25.14
19.74
26.29

หมายเหตุ ราคาน้ามันดีเซล เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ปรับเพิ่ม40สต./ลิตรเว้นแก๊สโซฮอล์อี 85 ปรับเพิ่ม 20 สต./ลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 8เม.ย. 60
ราคาน้ามันเป็นราคาขายปลีก กทม. และปริมณฑล ที่ยังไม่รวมภาษีบารุงท้องถิ่น


ที่มา :  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-299-0000

ราคาน้ำมัน ย้อนหลัง
ราคาน้ำมันวันที่ 11-04-60 และ ราคาน้ำมันย้อนหลัง คลิก..>>

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน PRICE STRUCTURE OF PETROLEUM PRODUCT IN BANGKOK
โครงสร้างราคาน้ำมัน / ค่าการตลาดราคาน้ำมัน
 
 

ความหมายของค่าต่างๆ ในตารางค่าการตลาดน้ำมัน
EX-REFIN.(AVG) ราคา ณ โรงกลั่น
TAX (B./LITRE) ภาษีสรรพสามิต
M. TAX (B./LITRE) ภาษีเทศบาล
OIL FUND (1) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
CONSV.FUND กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
WHOLESALE PRICE (WS) ราคาขายส่ง (หน้าโรงกลั่น)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ราคาขายส่ง)
MARKETING MARGIN ค่าการตลาด (ผู้ค้าน้ำมัน)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (่ค่าการตลาด)
RETAIL PRICE ราคาขายปลีก(หน้าปั้ม) Copy Right © iwebgas.com  :: ติดต่อโฆษณา E-mail : iwebgas@gmail.com