ติดแก๊ส
 

 
 
วันที่
สถานการณ์น้ำมันโลก

6 ก.ค.58

ราคานํ้ามันดิบปรับลดลง หลังจำนวนแท่นขุดเจาะ นํ้ามันดิบในสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 30 สัปดาห์
ไทยออยล์คาดราคานํ้ามันดิบเวสต์เท็กซัสสัปดาห์นี้จะเคลื่อนไหวที่กรอบ 55-60 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ส่วนนํ้ามันดิบเบรนท์เคลื่อนไหว ในกรอบ 60-65 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมัน :  

- ราคานํ้ามันล่าสุดได้ปรับลดลง โดยราคานํ้ามันดิบเวสต์เท็กซัสได้ลดลง
ตํ่าประมาณ 57 ถึง 62 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล โดยปัจจัยหลัก มาจากจํานวนแท่นขุดเจาะนํ้ามันดิบในสหร30 สัปดาห์ ประกอบกับปริมาณการ ผลิตนํ้ามันดิบที่เพิ่มสูงขึ้นในรัสเซียแท่ามกลางการซื้อ ขายที่เบาบาง เนื่องในวันหยุดชดเชยวันชาติสหรัฐอเมริกา ประกอบกับของกรีซ

- ราคานํ ้ามันได้รับแรงกดดันจากจํานวนแท่นขุดเจาะนํ้ามันของสหรัฐที่ปรับเพ12 แท่น มาที่ 640 แท่น น ับเป็นการปรับเพสัปดาห์ที่ 30 หลังก่อนหน้าปรับลดลง นานถึง 29 สัปดาห์ติดต่อกัน สาเหตุสําคัญที่ส่งผลให้จํราคานํ้ามัน ที่เริ่มปรับสูงขึ้นสร้างแรงจูงใจให้ผู้ผลิตนํ ้ามันดิบในสขุดเจาะได้ ผ่านระดับตํ่าสุดมา แล้ว ทั้งนี ้ จํานวนแท่นขุดเจาะได้ทําระดับสูงสุดไว้ที่1,609 แท่น เมื่อเดือน ต.ค. 57

- นอกจากอุปทานที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐฯ อุปทานที่สูงขึ้นจากรัสเซียและกลุ่มป(โอเปก) ยังกดดันราคานํหลังปริมาณการผลิตจากกลุ่มโอเปกในเดือน มิ.ย. ปรับเพิ่มขึ้นมาที่ 31.6 ล้านบาร์เรล ต่อวัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุที่เพิ่มสูงขึ้นจากอิรัก และซาอุดิอาระเบีย ตามนโยบายการขายนํ้ามันดิบเพื่น โดยปริมาณการผลิตจากกลุ่มโอเปกสูงกว่า ปริมาณความต้องการเกือบ 2.5 ล้านบาร์เรล ต่อวัน และหากการเจรจาระหว่าง ชาตอิหร่านเป็นผลสําเร็จในวันที่ 7 ก.ค. นี้ มาตรการควํ่าบาตรต่ออิหร่านจะ ถูกยกเลิก ซึ่งจะส่งผลให้ม

- นอกจากนี้ราคานํ้ามันยังได้รับปัจจัยลบจากความกังวลเกี่ยวกับปัญหาหนี้กรีซ
5 ก.ค. 58 ซึ่งจะส่งผลต่อการรับเงินช่วยเหลือจากกลุ่มเจ้าหนี้ และอนาคตของกรีซ ต่อการเป็นสมาชิกในกลุ่มยูทางการจีนเกี่ยวกับข้อสงสัยการปั่นหุ้น หลังตลาดหุ้น จีนดิ่งลงอย่างหนัก โดยดั228 จุด มาปิที่ 3,686.92 จุด และคิดเป็นการลดลง กว่าร้อยละ 25 นับตั้งแต่กลางเดือน มิ.ย. 58

ราคานํ้ามันเบนซิน ปรับเพิ่มขึ้นสวนทางกับราคานํ้ามันดิบดูไบ หลังปริมาณนํ้ามัน สําเร็จรูปชนิดเบาคงคลังที่สิงคโปร์ปรับลดลง นอกจสิงคโปร์ยังปรับขึ้นตาม ราคาสัญญาล่วงหน้สหรัฐฯ เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูกาลขับขี่ อย่างไรก็ดี อุปทานในตลาดยังมีอย่างเพียงพอ หลังมีปริมาณการผลิตเพิ่มเติมจาก โรงกลั่นะวันออกกลาง ประกอบกับอุปสงค์ที่เริ่มผ่อนคลายลง

ราคานํ้ามันดีเซล
ไม่เปลี่ยนแปลงขณะที่ราคานํ้ามันดิบดูไบปรับตัวลดลง ท่ามกลางอุปสงค์ในภูมิภาคที่ชะลอตัวลง และค่าขนส่งที่ปรับสกนํ้ามันดีเซลจากแถบ เอเชียเหนือไปยังภูมิภาคอให้ปริมาณอุปทานในภูมิภาคเอเชียเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี ปริมาณนํ ้ามันสําเร็จรูปชนิดกลางคงคลังที่สิงคโปร์รายสัปดาห์ปรับอยละ 6.9 จากสัปดาห์ก่อนราคาน้ำมันดิบ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)

6 ก.ค.58

ที่มา : บริษัทไทยออลย์ จำกัด (มหาชน)
ราคาน้ำมันดิบจร
2 ก.ค.58
3 ก.ค.58
เปลี่ยนแปลง
เวสต์เท็กซัส 56.93 55.52 -1.41
เบรนท์
62.07
60.32
-1.75
ดูไบ
60.92
60.24
-0.68
ดัชนีดาวโจนส์ (จุด)
17,730.11
17,730.11
0.00
             

ราคาน้ำมันดิบสำเร็จรูปประเทศสิงค์โปร์ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)
ราคาน้ำมันดิบจร
2 ก.ค.58
3 ก.ค.58
เปลี่ยนแปลง
เบนซินออกเทน 95
77.99
78.39
0.40
น้ำมันก๊าดและอากาศยาน
71.73
71.23
-0.50
ดีเซลหมุนเร็ว 0.5% กำมะถัน
71.48
71.48
0.00
น้ำมันเตา 3.5% กำมะถัน
52.70
52.12
-0.58
 
ราคาขายปลีกและค่าการตลาด (บาท/ลิตร)
 
UG95
GSH95
GSH91
E20
Diesel
ราคาขายปลีก
35.66
29.10
28.28
26.88
25.59
ปตท.-บางจากปรับลดราคาน ้ามันดีเซล-แก๊สโซฮอล์ 0.40 บาท/ลิตร และ E85 ลด 0.20 บาท/ลิตร มีผลตั้งแต่ 24 มิ.ย. 58

ที่มา :  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-299-0000
 
ราคาน้ำมัน ย้อนหลัง
ราคาน้ำมันวันที่ 06-07-58 และ ราคาน้ำมันย้อนหลัง คลิก..>>

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 


PRICE STRUCTURE OF PETROLEUM PRODUCT IN BANGKOK
โครงสร้างราคาน้ำมัน / ค่าการตลาดราคาน้ำมัน
 
 

ความหมายของค่าต่างๆ ในตารางค่าการตลาดน้ำมัน
EX-REFIN.(AVG) ราคา ณ โรงกลั่น
TAX (B./LITRE) ภาษีสรรพสามิต
M. TAX (B./LITRE) ภาษีเทศบาล
OIL FUND (1) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
CONSV.FUND กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
WHOLESALE PRICE (WS) ราคาขายส่ง (หน้าโรงกลั่น)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ราคาขายส่ง)
MARKETING MARGIN ค่าการตลาด (ผู้ค้าน้ำมัน)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (่ค่าการตลาด)
RETAIL PRICE ราคาขายปลีก(หน้าปั้ม) 


Copy Right © iwebgas.com  :: ติดต่อโฆษณา E-mail : iwebgas@hotmail.com